Vad arbetar en kyl- och värmepumpstekniker med? - Värmepumpen

En kyl- och värmepumpstekniker arbetar med installering samt service av både värmepumpar och kylanläggningar, vilket även innefattar ventilationssystem som är kopplade till anläggningarna. Arbetet kan gå ut på allt från att bygga och installera anläggningar för större byggnader och lokaler, till att utföra service och montera små aggregat och pumpar. En kyl- och värmepumpsteknikers praktiska uppgifter kan bestå av bland annat att installera elektriska komponenter och dra rör.

I frysrum, matbutiker och ishallar används kylanläggningar medans värmepumpar används i bostadshus, villor, kontor och industrier.

Kategori Värmepumpstekniker