VAD ÄR HÖGST RESP. LÄGSTA TEMPERATUR MAN KAN STÄLLA IN? - Värmepumpen

Luftvärmepumpens temperatur kan ställas in från +10°C till +30° C.

Värmepumpen avfrostar genom reversering, vilket innebär att värmepumpen under avfrostningen går som kylmaskin, dock utan att blåsa kalluft ut i bostaden.

Det går inte att fullgöra en avfrostning om inomhustemperaturen är under +10°C då det inte finns tillräckligt med värme. Detta kan leda till att utomhusdelen drabbas av onormal isbildning.

Kategori Luft-luftvärmepump