SKA JAG STÄNGA AV VÄRMEPUMPEN PÅ SOMMAREN? | värmepumpen.se

Du kan antingen stänga av värmepumpen eller välja att använda den för att generera kyla under den varma delen av året.