På vilket djup skall köldbärarslangarna ligga när det gäller en jordvärmepump? - Värmepumpen