Kan värmen i borrhålet ta slut? - Värmepumpen

Nej temperaturen i borrhålet sänks naturligtvis, men den sänkningen kompenseras av att mer energi strömmar in från bergmassivet. Cirka 5 år efter att du installerat bergvärmen bör temperaturen ha stabiliserats och det blir bara någon grad lägre än före borrningen. Det viktigaste är att värmepumpen inte tar mer värme än vad som kontinuerligt tillförs. Ett rätt dimensionerat borrhål kommer kunna fortsätta leverera värme för all framtid. Effektuttaget för ett borrhål brukar ligga på 10–30 W/m (per meter borrhål) vid kontinuerlig drift och ju längre norrut i landet desto lägre effektuttag kan göras utan att man riskerar frysning av borrhålet.

Kategori Bergvärme-info