HUR STÄLLER JAG IN VÄRMEN PÅ VÄRMEPUMPEN TILLSAMMANS MED HUSETS ÖVRIGA VÄRMEKÄLLOR? - Värmepumpen

Ställ in ”värmebalansen” mellan luftvärmepumpen och husets gamla värmekälla. Detta gör du genom att ställa in luftvärmepumpens på den temperatur du upplever ger komfortable värme och sedan ställa termostaten på elementen så de ger en grundvärme som ligger ca 2–3 grader lägre än luftvärmepumpen.

Då kommer elementen slås på och ge värme om luftvärmepumpen inte kan klara det själv. När luftvärmepumpen klarar sig själv igen så kommer elementen stängas av igen.

Tips 1 – hitta rätt rumstemperatur

På din värmepumps fjärrkontroll finns en värmeskala, men den ska inte ses som temperaturen i rummet utan som just en skala, då givaren sitter ca 2 m upp på väggen. För att uppnå rätt temperatur i bostaden kan du använda en extern termometer eller känna av med kroppen vad som passar.

 Tips 2 – justera värmeeffekten

Du kan antingen höja temperaturen och/eller fläkthastigheten på inomhusdelen om du känner att det är för kallt.

Du ska även göra det om dina element startar.

Enligt Energimyndigheten får du den bästa besparingen om du har en hög fläkthastighet på värmepumpens inomhusdel.

Kategori Luft-luftvärmepump