HUR MYCKET STRÖM DRAR EN LUFTVÄRMEPUMP? - Värmepumpen