HUR LÅNGT AVSTÅND KAN MAN HA MELLAN INOM- OCH UTOMHUSDEL? - Värmepumpen