Hur kan jag mäta energibrunnen på bästa sätt? | värmepumpen.se

Låt en installatör beräkna vad som behövs i just ditt fall. Det går att ladda ner ett beräkningsprogram som gör det lättare för installatörer och borrare att utföra beräkningen.