Hur fungerar bergvärme? - Värmepumpen

Långt ner i berggrunden finns lagrad värmeenergi, det är denna som hämtas när du har bergvärme. Temperaturen vid olika djup är i princip samma hela året och ju längre ner du borrar ju högre temperaturen får du. Det normala är att borra mellan 120-240 meter där temperaturen är någonstans mellan 2-8°C.nnNär borrhålet är på plats för två slangar (ihopsvetsade i botten) ner i borrhålet. I slangarna finns en frostskyddsvätska som pumpas upp till husets värmepump där värmeenergin, som den hämtat i berggrunden, avges. När frostskyddsvätskan blivit avkyld i värmepumpen transporteras vätskan ner i berggrunden igen för att hämta ny värmeenergi.nnSystemet i en bergvärmelösning är slutet så frostskyddsvätskan kommer aldrig i kontakt med grundvattnet.

Kategori Bergvärme-info