Hur djupt borrar man för bergvärme? - Värmepumpen

Hur mycket energi som krävs för att värma ditt hus är vad som bestämmer hur djupt ditt borrhål måste vara. Ju mer bergvärme du behöver, desto djupare måste du borra för att få ut vad du behöver. Borrhålsdjupet påverkas också av hur långt det är mellan markytan och berget. Den del av borrhålet som går genom jordlagret ska fodras med stålrör som även ska drivas ner i berget med minst 2 meter. Foderrören ska dessutom drivas ner minst 6 meter ner i marken enligt Energibrunnsnormen. Den dyraste delen av borrningen är just foderrörsborrningen. Om du till exempel har 8 meter till berget så kommer du behöva göra minst 10 meter foderrörsborrning, på grund av att foderröret måste gå minst 2 meter ner i berget, för att sedan borra till det djup som krävs för att täcka ditt energibehov.

Installatören räknar fram borrhålsdjupet beroende på markförhållanden, energibehovet och anläggningens specifikationer.

Kategori Bergvärme-info