Går det att plugga igen möjligheten att köra kyla på en Panasonic HZ25UKE? - Värmepumpen