Gäller rotavdraget när jag skaffar värmepump? - Värmepumpen

Ja här är listan från Skatteverket över vilka tjänster som ger rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion

BERGVÄRME
Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP
Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.

Kategori Skatteverket