Gällande en VVM 300. När värmebehov inte längre föreligger. Skall man då: | värmepumpen.se

En fråga gällande en VVM 300. När värmebehov inte längre föreligger.
Skall man då:
1: Slå över till sommarläge
2: låta den stå kvar i vår/höst så cirkpumpen får gå hela sommaren också?

Svar:
Den ändrar automatiskt enligt inställning i meny 8.2.0. Förutsatt att driftläge Auto är valt