Sök Frågor och Svar om Värmepumpar, fråga en Värmepumpstekniker

Vi bygger en Frågor & Svar databas om värmepumpar.

Certifierad värmepumpsinstallatör finns inte längre men man kan vara kylcertifierad då är det ett prov man gör som visar att man kan reglerna för hantering av f-gaser.

Diplomerad vämrepumpstekniker blir man på yrkeshögskolan liksom kyltekniker.

Läs mer om Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker

En kyl- och värmepumpstekniker arbetar med installering samt service av både värmepumpar och kylanläggningar, vilket även innefattar ventilationssystem som är kopplade till anläggningarna. Arbetet kan gå ut på allt från att bygga och installera anläggningar för större byggnader och lokaler, till att utföra service och montera små aggregat och pumpar. En kyl- och värmepumpsteknikers praktiska uppgifter kan bestå av bland annat att installera elektriska komponenter och dra rör.

I frysrum, matbutiker och ishallar används kylanläggningar medans värmepumpar används i bostadshus, villor, kontor och industrier.

Load More

Faq frågor & svar värmepumpar