Sök Frågor och Svar om Värmepumpar, fråga en Värmepumpstekniker

Vi bygger en Frågor & Svar databas om värmepumpar.

Nej. Lagen säger att företaget ska ha ett F-gas certifikat och installatören ska ha ett personcertifikat, detta enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846. Dessa certifikat utfärdas av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB).

Det finns dessutom en väsentlig risk att den utlovade energibesparingen helt eller delvis uteblir om värmepumpen inte är korrekt installerad. Eller så havererar helt enkelt pumpen. Med andra ord kan en billig värmepump bli en dyr affär.

Tillverkarna behöver inte tvunget ge någon indikation på värmepumpens effekt eller effektivitet utan kan sätta vilka modellbeteckningar de vill. Det är dock vanligt att siffran 9 eller 12 samt 25 eller 35 förs in i modellbeteckningen. Siffrorna 9 och 12 betyder generellt att värmepumpen har en nominell kyleffekt på 9 000 respektive 12 000 BTU/h (British Thermal Unit). Detta ger 2,64 respektive 3,52 kW. Siffrorna 25 respektive 35 ger en nominell kyleffekt på 2,5 respektive 3,5 kW. Var uppmärksam på att det här är effekten när man kyler med värmepumpen och att värmeeffekten alltid blir högre, detta på grund av att man kan ta tillvara på värmeförlusterna i kompressorn. Värmepumpens ”storlek” kan i ”grova drag” jämföras med dessa siffror. Vad tillverkarna menar med nominell effekt skiljer sig mellan tillverkarna. Vad man kör för varvtal på kompressorn och vad det är för temperatur ute påverkar värmepumpens effekt.

Du kan antingen stänga av värmepumpen eller välja att använda den för att generera kyla under den varma delen av året.

Luftvärmepumpens verkningsgrad sjunker vid kalla temperaturer. Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar har funktionen Hyper Heating som gör att den på pappret kan bevara effekten ner till -15°C och de kan fortsätta ge värme ner till -30°C.

Även här varierar det beroende på modell men du kan räkna med att de genererar mer effekt än de förbrukar som princip.

Avståndet varierar mellan de olika modellerna och du bör kontakta din installatör för ytterligare rådgivning, men det är sällan något problem men tio meter eller mer.

Luftvärmepumpens temperatur kan ställas in från +10°C till +30° C.

Värmepumpen avfrostar genom reversering, vilket innebär att värmepumpen under avfrostningen går som kylmaskin, dock utan att blåsa kalluft ut i bostaden.

Det går inte att fullgöra en avfrostning om inomhustemperaturen är under +10°C då det inte finns tillräckligt med värme. Detta kan leda till att utomhusdelen drabbas av onormal isbildning.

Ställ in ”värmebalansen” mellan luftvärmepumpen och husets gamla värmekälla. Detta gör du genom att ställa in luftvärmepumpens på den temperatur du upplever ger komfortable värme och sedan ställa termostaten på elementen så de ger en grundvärme som ligger ca 2–3 grader lägre än luftvärmepumpen.

Då kommer elementen slås på och ge värme om luftvärmepumpen inte kan klara det själv. När luftvärmepumpen klarar sig själv igen så kommer elementen stängas av igen.

Tips 1 – hitta rätt rumstemperatur

På din värmepumps fjärrkontroll finns en värmeskala, men den ska inte ses som temperaturen i rummet utan som just en skala, då givaren sitter ca 2 m upp på väggen. För att uppnå rätt temperatur i bostaden kan du använda en extern termometer eller känna av med kroppen vad som passar.

Tips 2 – justera värmeeffekten

Du kan antingen höja temperaturen och/eller fläkthastigheten på inomhusdelen om du känner att det är för kallt.

Du ska även göra det om dina element startar.

Enligt Energimyndigheten får du den bästa besparingen om du har en hög fläkthastighet på värmepumpens inomhusdel.

Det går att ställa in i service registret via fjärrkontrollen. I servicemanualen står det beskrivet hur man gör.

Nej, för att undvika ”kallstarter” bör maskinen gå även när det är riktigt kallt.

Nej, omgivningstemperaturen inomhus måste vara minst +10 °C, eller 16 °C för modeller utan lågtemperaturfunktion, för att luftvärmepumpen ska fungera korrekt. Därför behövs det en extra värmekälla som kan hjälpa till om värmepumpen inte klarar av att värma upp bostaden eller om den drabbas av driftsavbrott.

Ja, men du bör tänka på några saker. Bland annat hur mycket du kommer elda och hur nära kaminen inomhusdelen av värmepumpen sitter. Du bör alltid läsa igenom värmepumpens instruktionsbok och be din återförsäljare om råd innan du installerar värmepumpen i samma rum som kaminen.

Nej, en luftvärmepump är normalt bara en energibesparande värmekälla och behöver användas i kombination med ett befintligt värmesystem. Du bör kontrollera att ditt värmesystem är rätt injusterat och att termostaten fungerar bra för att få bästa möjliga besparing. Det bör finnas en extra värmekälla som kan hjälpa till när det blir så kallt att värmepumpen inte klarar av att hålla värmen uppe själv. Exempel på sådana källor är elradiatorer och bras- eller pelletskamin.

Hur stor värmepump du behöver beror på hur stor yta som ska värmas och vad du har för elförbrukning idag för att hålla bra värme i bostaden. Om du är osäker bör du alltid välja den större modellen, en underdimensionerad värmepump slits fortare och du riskerar att inte få den bästa besparingen.

En värmepump fungerar ungefär som ett omvänt kylskåp. I ett kylskåp tas värmen inifrån skåpet och avges sedan på skåpets baksida. Luftvärmepumpen, som även kallas komfortvärmepump, tar sin värmeenergi från utomhusluften och värmen överförs sedan till den cirkulerande inomhusluften.Eftersom värmepumpens inomhusdel innehåller ett eller flera filter så kan den även förbättra inomhusluften något. Dock så förbättrar den inte ventilationen i bostaden.Normalt får man ut cirka två till tre kWh värme till bostaden för varje kWh som används för att driva värmepumpen.

Load More

frågor & svar värmepumpar Faq

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.