Sök Frågor och Svar om Värmepumpar, fråga en Värmepumpstekniker

Vi bygger en Frågor & Svar databas om värmepumpar.

Låt en installatör beräkna vad som behövs i just ditt fall. Det går att ladda ner ett beräkningsprogram som gör det lättare för installatörer och borrare att utföra beräkningen.

Kategori: Bergvärme-info

Ja, en av anledningarna till att en bergvärmepump är så mångsidig och effektiv är dess förmåga att värma och kyla i ett och samma system. Med en knapptryckning på din inomhustermostat växlar värmepumpen från uppvärmning till kylning.

Kategori: Bergvärme-info

Nej, då bergvärmen tar sin värme från lagrad solenergi och den är förnyelsebar. För att förhindra för stora temperatursänkningar i marken bör det dock vara minst 20 meter mellan grannars borrhål.

Kategori: Bergvärme-info

Hur mycket energi som krävs för att värma ditt hus är vad som bestämmer hur djupt ditt borrhål måste vara. Ju mer bergvärme du behöver, desto djupare måste du borra för att få ut vad du behöver. Borrhålsdjupet påverkas också av hur långt det är mellan markytan och berget. Den del av borrhålet som går genom jordlagret ska fodras med stålrör som även ska drivas ner i berget med minst 2 meter. Foderrören ska dessutom drivas ner minst 6 meter ner i marken enligt Energibrunnsnormen. Den dyraste delen av borrningen är just foderrörsborrningen. Om du till exempel har 8 meter till berget så kommer du behöva göra minst 10 meter foderrörsborrning, på grund av att foderröret måste gå minst 2 meter ner i berget, för att sedan borra till det djup som krävs för att täcka ditt energibehov.

Installatören räknar fram borrhålsdjupet beroende på markförhållanden, energibehovet och anläggningens specifikationer.

Kategori: Bergvärme-info

Nej temperaturen i borrhålet sänks naturligtvis, men den sänkningen kompenseras av att mer energi strömmar in från bergmassivet. Cirka 5 år efter att du installerat bergvärmen bör temperaturen ha stabiliserats och det blir bara någon grad lägre än före borrningen. Det viktigaste är att värmepumpen inte tar mer värme än vad som kontinuerligt tillförs. Ett rätt dimensionerat borrhål kommer kunna fortsätta leverera värme för all framtid. Effektuttaget för ett borrhål brukar ligga på 10–30 W/m (per meter borrhål) vid kontinuerlig drift och ju längre norrut i landet desto lägre effektuttag kan göras utan att man riskerar frysning av borrhålet.

Kategori: Bergvärme-info

Kostnaden för en bergvärmeinstallation kan skilja sig mycket mellan olika fall då du förutom bergvärmepumpen också köper en installation, vars kostnad beror mycket på hur just dina installationsförutsättningar ser ut. Man brukar säga att priset vanligtvis hamnar mellan 100 000 och 150 000 kr. Men även om bergvärme är en kostsam investering lönar den sig snabbt då den kan sänka dina energikostnader rejält.

Kategori: Bergvärme-info

Om din värmepump har den funktionen så har du möjlighet att övervaka och fjärrstyra värmepumpen med olika tillverkares tillbehör.

Kategori: Bergvärme-info

För både större och mindre fastigheter samt hushåll med medelhög till hög energiförbrukning passar det med bergvärme. Trots den höga investeringskostnaden så leder den sänkta energiförbrukningen till att du på sikt sparar pengar. Dock är bergvärme inte så bra om du har låg energiförbrukning eller har eluppvärmda element då det kommer ta för lång tid att spara in bergvärmens höga investeringskostnad.

Kategori: Bergvärme-info

Du kan spara upp till 80 % av din energiförbrukning med bergvärme.

Kategori: Bergvärme-info

Det skulle gå tekniskt sett, men hålet skulle behöva borras djupare så att det kan generera tillräckligt med energi för att tillgodose flera hushåll. Det kan ibland behöva borras flera mindre hål för att få upp rätt mängd energi om hålet inte är tillräckligt djupt. Detta gäller vare sig det är för ett eller flera hushåll.

Kategori: Bergvärme-info

Det går att installera bergvärme året runt.

Kategori: Bergvärme-info

Där berget börjar och nedåt är det aktiva borrdjupet. Vanligtvis kan du utvinna 1 kW för var 20:e meter du borrar.

Kategori: Bergvärme-info

Det är olagligt att utföra en installation utan tillstånd och man kan även bli åtalsanmäld. Det tillkommer även en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift och även avgifter för handläggningen, på 3 000 kr utfärdat av miljöförvaltningen.

Kategori: Bergvärme-info

Det finns regler gällande bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering om du har ett köldmedium på 10 kg eller mer, detta enligt förordningen som trädde i kraft i januari 2018

Kategori: Bergvärme-info

Långt ner i berggrunden finns lagrad värmeenergi, det är denna som hämtas när du har bergvärme. Temperaturen vid olika djup är i princip samma hela året och ju längre ner du borrar ju högre temperaturen får du. Det normala är att borra mellan 120-240 meter där temperaturen är någonstans mellan 2-8°C.nnNär borrhålet är på plats för två slangar (ihopsvetsade i botten) ner i borrhålet. I slangarna finns en frostskyddsvätska som pumpas upp till husets värmepump där värmeenergin, som den hämtat i berggrunden, avges. När frostskyddsvätskan blivit avkyld i värmepumpen transporteras vätskan ner i berggrunden igen för att hämta ny värmeenergi.nnSystemet i en bergvärmelösning är slutet så frostskyddsvätskan kommer aldrig i kontakt med grundvattnet.

Kategori: Bergvärme-info

Load More

frågor & svar värmepumpar Faq

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.