Kuinka aurinkolämpöpumppu toimii? Selitämme tekstikuvalla ja videolla.

Aurinkolämpöpumpputoiminto

Vad är en solvärmepump?

Solvärmepumpar bygger på samma teknik som bergvärmepumpar men kan ta tillvara på solens värmestrålar direkt genom att en solfångare monteras ihop med pumpen. Andra värmepumpar kan endast utnyttja solenergin indirekt genom att ta värmen ur exempelvis berg eller vatten.

Solvärmepumpen är mycket effektiv

Solen kan, beroende på hur stark den är, antingen värma vatten och ett vattenbaserat värmesystem direkt eller förvärma den vätska som används i pumpen. Om den används för att förvärma vätska till pumpen minskar behovet av driftenergi med ungefär 40 % vilket normalt ger en besparing på minst 5 000 kronor om året. Detta beror på att värmepumpen blir effektivare och kräver mindre driftenergi när temperaturskillnaden mellan källan och målet är så låg som möjligt.

En solvärmepump bidrar till uppvärmningen och sänker energikostnaderna under hela året. Det är även möjligt att få den större delen av energibehovet tillfredsställt av solenergi under maj till september, som är de varmaste månaderna.

Kombinera med bergvärme

Ur miljösynpunkt är solvärmepump en optimal lösning då den använder vår största och mest klimatsmarta energiresurs, solens strålar. Detta minskar behovet av att använda miljöförstörande och icke-förnyelsebar energi. Det är dessutom en ekonomiskt fördelaktig investering.

Aurinkokeräintä voidaan edullisesti käyttää yhdessä kivilämmön kanssa, koska aurinkokeräimen tuottama lämpöenergia tarkoittaa, että porausreiästä ei tarvitse ottaa niin paljon lämpöenergiaa, mikä helpottaa oikean lämpötilan ylläpitämistä porakaivossa. Lisäksi nesteen korkeampi lämpötila palautetaan porausreikään, jos kivilämpöpumppu yhdistetään aurinkokeräimeen.

korkotutkimus

Lähetä kiinnostuspyyntö, kun olet kiinnostunut aurinkolämpöpumpun tarjouksesta tai jos haluat huoltoa aurinkolämpöpumpulle.

Lämpöpumppu ja aurinkokeräin