Kuinka maalämpöpumppu toimii? Lämpöenergia kallioperästä

miten maalämpöpumppu toimii

Kivilämpöpumpun toiminta

Maalämpöpumppu tuottaa sekä lämpöä että kuumaa vesijohtovettä. Se sopii taloihin, joissa on vesilämmitysjärjestelmä pattereilla tai lattialämmityksellä.

Lämpöpumpun mitoitus on tärkeää

Sinun on tiedettävä kodin suurin tehontarve tietääksesi mitä kokoa lämpöpumppua tarvitset, koska se on mitoitettu kattamaan sekä lämmön että kuuman veden tarve. Lämpöpumpun on pystyttävä kattamaan 70 - 80% talon suurimmasta tehontarpeesta, joten se mitoitetaan yleensä vastaamaan 95% vuotuisesta energiantarpeesta. Kivilämpöpumpun oikean mitan lisäksi on myös erittäin tärkeää, että porareiällä on oikea mitat ja syvyys. Tämä on toimintakustannusten ja investointikustannusten kannalta mahdollisimman tehokas järjestelmä.

Palkkaa sertifioitu asentaja ja saa tarjouksia

Asentajan on mukautettava lämpöpumppu talon energiantarpeen mukaan, ja heillä on laskentaohjelmat auttamaan heitä. Asentajan on myös tehtävä laskelma kodille ja ilmoitettava, mitä investointeja tarvitaan luvattujen säästöjen saavuttamiseksi. Jotta laskenta olisi mahdollisimman totuudenmukaista, asunnon tulee antaa mahdollisimman totuudenmukaista tietoa kotitalouden energiankäytöstä.

Säästä energiaa

Maalämpöpumpun energiansäästö on 50 - 80%. On useita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon voit säästää. Se, mikä voi vaikuttaa, on esimerkiksi se, missä talo sijaitsee, kuinka monta ihmistä talossa asuu, kuinka paljon kuumaa vettä kulutetaan, missä kunnossa talo on ja onko sinulla pattereita tai lattialämmitystä. Oikean kokoinen porausreikä ja maalämpöpumppu ovat myös välttämättömiä tehokkaimman järjestelmän saamiseksi.

Vertaa vuotuista lämpökerrointa (SCOP)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) näyttää maalämpöpumpun vuotuisen lämpökertoimen. Toisin sanoen pumpun hyötysuhde koko vuoden ajan. Lämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin on välillä 3 - lähes 5, joten jokaisesta lämpöpumpun käyttämästä kilowattitunnista sähköä (kWh) saat 3 - 5 kilowattituntia lämpöä.

Älä sekoita vuotuista lämmityskerrointa (SCOP) ja lämmityskerrointa COP (suorituskykykerroin), koska tämä osoittaa vain tehokkuuden tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi tietyn veden lämpötilan lämpöpattereissa tai lattialämmityksessä.

Melu

Jos osaa kellaritilasta käytetään kotona, pumppu on sijoitettava siten, että sen puhaltimen ääni ei häiritse.

Ota vähintään kolme lainausta

Sinun tulee olla erittäin varovainen valitessasi myyjän asentajaa ja poraajaa. Älä valitse ensimmäisiä parhaita, mutta ota vertailukohteita useilta yrityksiltä. Tarjouksesta on oltava selvää, mikä sisältyy hintaan ja mitä sinun on ostettava, jotta tila olisi toimiva. Lämmitysjärjestelmän käyttöönotto ja säätö on sisällytettävä tarjoukseen. Tarjous sisältää myös säästölaskelman. Lisäksi on ilmoitettava toimituksen, huollon, käytön, maksamisen ja takuun ehdot.

Ota yhteyttä kunnallesi etukäteen

Ennen kuin päätät asentaa maalämpöpumpun, sinun tulee ottaa yhteyttä kunnallasi sijaitsevaan ympäristötoimistoon tai vastaavaan saadaksesi tietoa tarvittavista luvista. Kuntasi energia- ja ilmastoneuvoja voi antaa sinulle puolueetonta ja ilmaista neuvontaa.

Tulevat vaatimukset ekosuunnittelulle ja energiamerkinnöille

EU: n tasolla tehdään työtä ekosuunnitteluvaatimusten ja pakollisten energiamerkintöjen kehittämiseksi geotermisille lämpöpumpuille. Ekosuunnittelulla on mahdollista asettaa vaatimuksia muun muassa äänitasolle ja energiatehokkuudelle. Tällä hetkellä ehdotetaan, että energialuokka asteikolla A ++ - G lämmitykseen ja energialuokka asteikolla A - G kuumalle vedelle näytetään. Ainoastaan ​​nämä vaatimukset täyttäviä lämpöpumppuja myydään näiden vaatimusten tultua voimaan, mikä on todennäköisesti vuosina 2015–2016. Uudet vaatimukset helpottavat myös kuluttajien valintaa lämpöpumpussa.

Kivilämpö

Asennamme ja huollamme erimerkkisiä maalämpöpumppuja. Ota yhteyttä ja autamme mitoituksessa ja säästöjen laskemisessa.

    Kuinka maalämpöpumppu toimii?

    Wikipedia-tiedot Rock Heatista

    Bergvärme Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader. Lågvärdig energi, i form av kall vätska, hämtas från grundvattnet i berggrunden. En bergvärmepump höjer temperaturen till en nivå lämplig för byggnadens vattenburna uppvärmningsystem. För detta utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi även tillförs byggnaden. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen, man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och förs vidare till en kompressor där gasen komprimeras, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir genom kondensation flytande igen. Köldbäraren kyls ned av det avsvalnade köldmediet och förs därefter ner i berget för att återigen bli uppvärmt.