Energimyndigheten | värmepumpen.se

RSS Nyhetsarkiv

 • Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatmarknaden 22 maj, 2019
  Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 28,2 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 19,9 TWh driftsatt i Sverige och 8,3 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 1 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.
 • Andelen fossilt minskar i transportsektorn 20 maj, 2019
  Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybart ökar. Samtidigt minskar andelen fossilt i transportsektorn till 75 procent år 2017 jämfört med 78 procent året innan. Det visar Energimyndighetens årliga rapport Energiindikatorer. Energimyndigheten har även tagit fram en ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.
 • Svensk energieffektivisering i Indonesien 16 maj, 2019
  Indonesien står inför stora utmaningar med en växande ekonomi, stor befolkning som snabbt urbaniseras. Därför söker Indonesien samarbete med länder som Sverige som kommit längre i omställningen till ett hållbart samhälle. Sverige har många företag med energieffektiva lösningar som är relevanta för Indonesien.
 • 45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande och boende 15 maj, 2019
  Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende. Fram till september i år ska totalt 45 miljoner kronor fördelas till projekt som ska bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse.
 • Marknadsseminarium för elcertifikat 15 maj, 2019
  Idag klockan 9.00 öppnar Energimyndigheten och Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) det årliga marknadsseminariet för elcertifikat på Arlanda i Stockholm.
 • Vinnare i innovationstävling förändrar vardagsresandet 14 maj, 2019
  Tre vinnare har utsetts i den globala innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge. Tävlingens målsättning har varit att hitta hållbara tjänster för vardagsresandet som är så pass attraktiva att behovet av att äga en egen bil minskar. Vinnarna är från tre olika länder och representerar lösningar som alla kan bidra till att driva utvecklingen i Sverige framåt.
 • Bzzt minskar CO2-utsläppen och effektiviserar transporter 14 maj, 2019
  Energimyndigheten har beviljat Bzzt AB ett projektstöd om 7,5 miljoner kronor för utveckling av företagets drift, teknik och mjukvara. Projektstödet ska användas för att vidareutveckla företagets mobilitetssystem och göra det redo för en lönsam, internationell expansion.
 • Tunga investerare till Cleantech Forum Stockholm 14 maj, 2019
  Den 22–23 maj kommer internationella Cleantech Forum Stockholm att äga rum, där totalt 40 svenska innovationsbolag kommer att delta. 400 industriella partners, kunder och investerare väntas närvara, bland annat Bill Gates fond Breakthrough Energy Ventures.
 • Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras onsdag 22 maj 14 maj, 2019
  Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 1 för 2019 om elcertifikatmarknaden onsdag 22 maj klockan 13:00.
 • Underlag för tekniska justeringar av kvoter 13 maj, 2019
  Onsdag den 15 maj klockan 9.00 publicerar Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) underlag för tekniska justeringar av kvoter.
 • Fler vindkraftverk men minskad elproduktion 2018 13 maj, 2019
  Utbyggnadstakten för vindkraft är på väg uppåt igen, trots att elproduktionen från vindkraft minskade under 2018. Minskningen beror på mindre blåst än normalt. Faktorer som påverkar utbyggnadstakten för vindkraftverk är sjunkande produktionskostnader och en förlängning av elcertifikatsystemet. Det visar Energimyndighetens rapport Vindkraftsstatistik 2018.
 • Utsläppen från bensin och diesel ska halveras 9 maj, 2019
  Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda reduktionsplikten för bensin och diesel, bland annat vilka reduktionsnivåer som ska gälla fram till 2030. Den 10 maj håller vi en hearing för att redovisa vad vi har kommit fram till, en teaser inför slutredovisningen av uppdraget som sker den 4 juni.
 • Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft 8 maj, 2019
  Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning i hur vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Vi lämnar nu förslaget för öppen remiss och har bjudit in berörda […]
 • Enjay vann Innovationsrace på Power Circle Summit 2019 8 maj, 2019
  Första platsen och 100 000 kronor gick till Enjay som vann Innovationsrace 2019. På andra plats kom SurfCleaner som fick 50 000 kr och på tredje plats kom Einride med en vinst på 25 000 kr. Det nya priset för i år Kommersialiseringspriset gick till Mimbly.
 • Beredskapsplaneraren om att klara krisen 7 maj, 2019
  Hur förberedda är vi svenskar om krisen eller kriget kommer? Bättre än för bara några år sedan – och med ett stigande intresse. Det menar Malin Dreifaldt, beredskapsplanerare vid Trafikverket. – Det har blivit mer socialt accepterat att vara en prepper, säger hon.