Energimyndigheten - värmepumpen.se

RSS Nyhetsarkiv

 • EU och Afrika i nytt samarbete om förnybar energi 14 november, 2018
  Energimyndigheten söker deltagare som vill ingå i en referensgrupp för att säkerställa utvecklingen av förnybar energi i ett forskningssamarbete mellan EU och Afrika.
 • 25 miljoner till forskning om hållbart skogsbränsleuttag 14 november, 2018
  Energimyndigheten satsar 25 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram Hållbart skogsbränsleuttag. Utlysningen öppnar 16 november.
 • Handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat 14 november, 2018
  Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan finns. Det gäller även de förändringar vi inte kan förhindra framöver. Energimyndigheten har tagit fram en handlingsplan för myndighetens arbete med klimatanpassning.
 • Utbildning med fokus på internationell tillväxt 13 november, 2018
  Energimyndigheten har reserverat ett fåtal platser på ett nytt tillväxtprogram – Scaleup Academy, för att ge svenska företag med energilösningar bättre förutsättningar att lyckas internationellt. Utbildningen erbjuder kunskap och verktyg för att driva tillväxt mot internationalisering, utveckla en hållbar och framgångsrik strategi samt genomföra expansionsplaner. Sista ansökningsdag är 14 december 2018.
 • Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras måndag 19 november 12 november, 2018
  Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för 2018 om elcertifikatsmarknaden måndag 19 november klockan 13:00.
 • 192 miljoner till installation av solceller 9 november, 2018
  Energimyndigheten har fördelat ytterligare 192 miljoner kronor till installation av solceller. Totalt har man under perioden 2009 till och med 2018 fördelat ut 2,4 miljarder kronor till länsstyrelserna.
 • Presentera din energiinnovation på Cleantech Forum i San Fransisco 9 november, 2018
  Energimyndigheten söker svenska innovationsbolag som är intresserade av att lansera sina energiinnovationer på Cleantech Forum i San Fancisco 28–30 januari 2019. Sista ansökningsdag är 26 november 2018 klockan 12.00.  
 • Den långa vägen till smartare energianvändning 7 november, 2018
  Teknikutveckling, högre verkningsgrad och mer nytta för varje kilowattimme. Att arbeta med energieffektivisering är lönsamt på många sätt för både företag och kommuner. Det har också varit en grundbult i Energimyndighetens arbete allt sedan starten.
 • Stöd till tre forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft 7 november, 2018
  Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.  
 • Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera 6 november, 2018
  Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ett brett spektrum av projekt.
 • Vi söker företag med energiinnovationer till vår Cleantech Hub i New York 6 november, 2018
  Energimyndigheten söker företag med energiinnovationer till vår nya Cleantech Hub i New York. Syftet med Cleantech Hub New York är att genom ett långsiktigt främjandearbete, hjälpa till att sprida svenska energiinnovationer. Sista ansökningsdag är 26 november kl 12.00.  
 • Livesändning av informationsdagen för verksamhetsutövare 6 november 2018 5 november, 2018
  Då intresset för informationsdagen för verksamhetsutövare har varit så stort och alla inte har fått plats så kommer den att livesändas från Norra Latin. Även frukostseminariet kommer att livesändas.
 • Anmälningsplikt hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn 1 november, 2018
  Från den 1 november 2018 har vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn en skyldighet att anmäla sig till Energimyndigheten. Det handlar om anmälan enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
 • Större tekniksprång krävs för minskade utsläpp i industrin 31 oktober, 2018
  Elektrifiering och biobaserade råvaror är två tekniker som kan minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. För att nå nollutsläpp krävs teknikutveckling och tekniksprång. Det visar den årliga nulägesanalysen inom regeringsuppdraget Industriklivet.
 • Så hjälper Sverige till att kapa utsläpp i hela världen 31 oktober, 2018
  Runt om i världen står energieffektiva anläggningar eller produkter som kommit till stånd med hjälp av svenska pengar. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 18 miljoner ton sedan Kyotoprotokollet trädde ikraft.