Energimyndigheten - Värmepumpen

 • Var med och tävla i sjätte upplagan av ISGAN Awards 23 augusti, 2019
  Tävla om internationellt pris i konkurrens med bidrag från hela världen. Award of Excellence utfärdas av ISGAN som är ett av initiativen inom Clean Energy Ministerial, ett forum för att främja den globala utvecklingen av smarta elnät och uppmuntra till erfarenhetsutbyte länderna emellan. Temat för i år är digitalisering som möjliggör konsumentmakt. Sista dagen för […]
 • Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatmarknaden 22 augusti, 2019
  Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 29,0 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 20,57 TWh driftsatt i Sverige och 8,45 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 2 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.
 • 50 miljoner till forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 20 augusti, 2019
  Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer. Nu startar en ny etapp av forskningsprogrammet Spara och bevara som kommer att pågå i fem år.
 • Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden 15 augusti, 2019
  Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 1 för 2019 om elcertifikatmarknaden torsdag 22 augusti klockan 13:00.
 • Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien 15 augusti, 2019
  Energimyndigheten informerar härmed att alla ursprungsgarantier från elproduktion i Sverige kommer att stoppas från användande i Flandern. Den nya lagen som reglerar detta har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.
 • Investeringsstöd till små och medelstora företag för effektivare… 15 augusti, 2019
  Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Då kan du söka stöd för att genomföra åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet går att söka fram till 15 oktober 2019.
 • Det finns plats kvar på utbildning i informationssäkerhet 15 augusti, 2019
  Under hösten arrangerar Energimyndigheten fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn. Syftet är att nå samhällsviktiga aktörer som berörs av lagen om informationssäkerhet.
 • Nya forskningsprojekt ska bidra till mer hållbart bränsle för flyg 12 augusti, 2019
  Sex nya forskningsprojekt har fått stöd av Energimyndigheten för att utveckla hållbara bränslen för flyg. Bland projekten finns till exempel en utredning om storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle i Östersund och att undersöka förutsättningarna för svensk produktion av biobränsle för flyg.
 • Kortsiktsprognos: Mer än fördubblad vindkraftsproduktion till 2022 1 augusti, 2019
  Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.
 • Sök EU-stöd för att anpassa cybersäkerheten till NIS-direktivet 17 juli, 2019
  Nu kan du som samhällsviktig aktör inom energisektorn söka EU-stöd. Stödet är till för dig som måste höja cybersäkerhetskapaciteten för att kunna uppfylla kraven i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga aktörer (NIS).
 • Vi söker företag till vårt Indienprogram 11 juli, 2019
  Det är dags för nya företag ansöka till nästa omgång av programmet India Sweden Innovations Accelerator (ISIA). Programmet riktar sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt. Företagets produkt eller tjänst ska vara energirelevant, skalbar och lanserad. Företagen ska ha tid och resurser att satsa på en ny, stor och […]
 • Välkommen att anmäla dig till årets UG-konferens! 8 juli, 2019
  Nu är anmälan till årets UG-konferens öppen.
 • Föreläsning om informations- och cybersäkerhet 5 juli, 2019
  Energimyndigheten erbjuder en föreläsning om informations- och cybersäkerhet. Föreläsningen riktar sig till små och medelstora företag med koppling till energiområdet som överväger internationalisering. Företagen ska befinna sig i ett inledningsskede inom området informations- och cybersäkerhet. Sista anmälningsdag är 27 augusti.
 • Tyck till om EU:s framtida ramprogram inom forskning och innovation 4 juli, 2019
  EU kommissionen förbereder för implementering av Horisont Europa, nästa ramprogram inom forskning och innovation. För programmet som är öppet för deltagare från hela världen föreslås en budget på 100 miljarder euro från 2021 till 2027.
 • Investeringsstöd till små och medelstora företag som gjort en energikartläggning… 2 juli, 2019
  Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare. Utlysningen kommer att öppna 15 augusti 2019 och ha en kort ansökningstid med planerad stängning i oktober 2019.