Energimyndigheten | värmepumpen.se

RSS Nyhetsarkiv

 • Planerat underhåll i vår webbplats 21 mars, 2019
  Ikväll, torsdag 21 mars, genomför vi insatser för att förbättra användarupplevelsen på energimyndigheten.se.
 • Stark leverans av svenska energiinnovationer på Startup Energy Transition 19 mars, 2019
  Nu har resultat för vilka som anmält sig till Start Up Energy Transition (SET 100) kommit. Det talar sitt tydliga språk, svenska energiinnovationer ligger i framkant och är en kraft att räkna med. Sverige har 24 företag anmälda och har överlägset flest ansökningar per capita jämfört med de andra länderna.
 • Hearingen om sektorsstrategier – se filmerna och ta chansen att tycka till 19 mars, 2019
  Stort tack till dig som var med på hearingen om sektorsstrategier för energieffektivisering den 14 mars. Det är tack vare dina värdefulla synpunkter och inspel som vi nu tar ett nytt steg i arbetet inom sektorerna.
 • Lätt för upplänningar att göra klimaträtt 19 mars, 2019
  10 000 upplänningar ska under det kommande året minska sina koldioxidutsläpp med upp till tio procent. Det är åtminstone målet för en kampanj som går under namnet Klimatlätt. En app, inspiration och tillgång till klimatsmarta lösningar ska göra det lätt för alla som deltar att göra mer hållbara val i vardagen. Läs hela artikeln i […]
 • Brexit kan påverka svenska verksamhetsutövare 19 mars, 2019
  Här följer senaste nytt om Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) som påverkar handeln med utsläppsrätter och kan få följder för svenska verksamhetsutövare.
 • Förändrade förutsättningar för energi- och klimatrådgivningen 15 mars, 2019
  Den antagna statsbudgeten för 2019 innebär att planerade satsningar inom energi- och klimatrådgivningen nu måste avbrytas. De direkta konsekvenserna är att beslut inom den så kallade utökade energi- och klimatrådgivningen återkallas och inga nya projekt beviljas, samt att outnyttjade medel från 2018 kommer att återkallas från vissa redan fattade beslut inom den grundläggande energi- och […]
 • Cleantech Forum Stockholm lockar hundratals investerare 15 mars, 2019
  Sverige har länge varit känt som ett föregångsland när det kommer till miljöteknik och hållbara innovationer. Nu vill allt fler svenska investerare hänga på den gröna vågen. Det får de snart tillfälle att göra när konferensen Cleantech Forum anordnas på Münchenbryggeriet i Stockholm den 21–23 maj.
 • Hur använder vi energi fram till 2050? 15 mars, 2019
  Fram till 2050 kommer den totala energianvändningen att minska, vilket till stor del beror på att vi stänger kärnkraftsreaktorer. Däremot så påverkar det inte den slutliga energianvändningen i användarsektorerna som istället ser ut att öka något på längre sikt. Det visar alla sex energiscenarier som tagits fram i Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem.
 • Kraftigt ökad vindkraftsproduktion fram till 2021 14 mars, 2019
  Elproduktionen från vindkraft väntas öka mycket fram till 2021. Däremot minskar den totala energianvändningen och tillförseln i Sverige. Det beror på att två kärnkraftreaktorer planeras att stängas och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. Det visar Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2018–2021.
 • Tävlingsvinnare underlättar planering av hållbara mobilitetstjänster 13 mars, 2019
  Mobility Observer är vinnare av en innovationstävling som ska hjälpa mobilitetsleverantörer och stadsplanerare i Sverige att få en bättre översikt över resmönster och befintlig infrastruktur.
 • 5 finalister klara för Innovationsrace 2019 7 mars, 2019
  Den 7:e maj presenterar fem finalister och tillika startupföretag sina innovationer på Innovationsrace under Power Circle Summit. De tävlar om topp tre placeringar där förstapriset är 100 000 kr, andrapriset är 50 000 kr och tredjepriset är 25 000 kr.
 • Solceller på företagets fastighet, hur funkar det? 7 mars, 2019
  Vill du installera solceller på din företagsfastighet eller bostadsrättsförening? Nu har Energimyndighetens solelportal utökats med information som riktar sig till dig som är ägare av en näringsfastighet.
 • Elcertifikatsystemet: Uppdaterad kvartalsrapport med kvotpliktig elanvändning för Norge 7 mars, 2019
  Energimyndigheten och Norges Vassdrags og Energidepartement (NVE) publicerade kvartalsrapport nummer fyra för 2018 den 22 februari utan uppdaterade siffror för den norska kvotpliktiga elanvändningen. Detta berodde på ett omfattande fel i en mätpunkt hos en elleverantör. Felet är nu identifierat och volymen för kvotpliktig elanvändning är fastställd.
 • Internationell analys av Sveriges energipolitik lanseras 7 mars, 2019
  Vilka är utmaningarna i det svenska energisystemet? Och vilka åtgärder behövs inom energisektorn? Svaret kan finnas i rapporten ”In-Depth Review Sweden 2019” som presenteras 9 april på Energimyndighetens konferens Energiutblick. Den internationella energiorganisationen IEA har analyserat Sveriges energipolitik och ger sina rekommendationer på åtgärder inom olika sektorer.
 • Krav på incidentrapportering inom energisektorn från 1 mars 1 mars, 2019
  Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom energisektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Energimyndigheten. Incidentrapporteringen sker sedan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).