Energimyndigheten | värmepumpen.se

RSS Nyhetsarkiv

 • Sök EU-stöd för att anpassa cybersäkerheten till NIS-direktivet 17 juli, 2019
  Nu kan du som samhällsviktig aktör inom energisektorn söka EU-stöd. Stödet är till för dig som måste höja cybersäkerhetskapaciteten för att kunna uppfylla kraven i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga aktörer (NIS).
 • Vi söker företag till vårt Indienprogram 11 juli, 2019
  Det är dags för nya företag ansöka till nästa omgång av programmet India Sweden Innovations Accelerator (ISIA). Programmet riktar sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt. Företagets produkt eller tjänst ska vara energirelevant, skalbar och lanserad. Företagen ska ha tid och resurser att satsa på en ny, stor och […]
 • Välkommen att anmäla dig till årets UG-konferens! 8 juli, 2019
  Nu är anmälan till årets UG-konferens öppen.
 • Föreläsning om informations- och cybersäkerhet 5 juli, 2019
  Energimyndigheten erbjuder en föreläsning om informations- och cybersäkerhet. Föreläsningen riktar sig till små och medelstora företag med koppling till energiområdet som överväger internationalisering. Företagen ska befinna sig i ett inledningsskede inom området informations- och cybersäkerhet. Sista anmälningsdag är 27 augusti.
 • Tyck till om EU:s framtida ramprogram inom forskning och innovation 4 juli, 2019
  EU kommissionen förbereder för implementering av Horisont Europa, nästa ramprogram inom forskning och innovation. För programmet som är öppet för deltagare från hela världen föreslås en budget på 100 miljarder euro från 2021 till 2027.
 • Investeringsstöd till små och medelstora företag som gjort en energikartläggning... 2 juli, 2019
  Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare. Utlysningen kommer att öppna 15 augusti 2019 och ha en kort ansökningstid med planerad stängning i oktober 2019.
 • Nu söker vi företag till vårt Indonesienprogram 2 juli, 2019
  Energimyndighetens Business Accelerator Program Indonesia (BAPI) är öppen för intresseanmälningar med start i höst 2019. Programmet riktar sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt. Företagets produkt eller tjänst ska vara energirelevant, skalbar och lanserad. Företagen ska ha tid och resurser att satsa på en ny, stor och snabbt växande […]
 • Nytt munstycke för kökskranar och duschar minskar vattenförbrukning med 98% 1 juli, 2019
  Energimyndigheten har beviljat företaget Altered ett projektstöd på 3,5 miljoner kronor för utveckling av företagets nya vattenbesparande munstycke för kökskranar och duschar. Munstyckena har potential att bidra till en energibesparing på 700 kWh per år och hushåll bara i Sverige.
 • Växthusgasutsläppen från drivmedel fortsätter minska 1 juli, 2019
  Drivmedelanvändningen under 2018 minskar något och den förnybara andelen ökar till 23 procent. Det leder till att växthusgasutsläppen har minskat med 19 procent jämfört med baslinjen. HVO är det vanligast förekommande biobränslet, men minskar något under 2018, medan FAME ökar trefaldigt.
 • Kvalitetsproblem i Energimyndighetens officiella drivmedelsstatistik för 2018 1 juli, 2019
  Energimyndigheten tar löpande fram och publicerar officiell statistik om drivmedel. Under 2018 genomfördes betydande förändringar i en av de undersökningar som ligger till grund för denna statistik. Dessa förändringar har tyvärr inneburit kvalitetsproblem som Energimyndigheten vill informera statistikens användare om.
 • Regeringsbeslut: Ny kvot för 2020 i elcertifikatsystemet 28 juni, 2019
  Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elcertifikat som innebär att kvoten för 2020 sänks från 28,8 till 26,5 procent.
 • Stöd till teknik för att nå negativa utsläpp av växthusgaser 28 juni, 2019
  Regeringen har infört ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp samt ökat stödet för att minska utsläppen av växthusgaser. Satsningen sker inom ramen för Industriklivet som Energimyndigheten har i uppdrag att ansvara för.
 • Energismarta tips för att få det svalt inne 27 juni, 2019
  Här är de bästa och mest energismarta tipsen för att hålla det svalt inomhus under sommaren. Efter förra årets varma sommar funderar många på att skaffa luftkonditionering. Det kan vara skönt, men tänk på att det gör att energianvändningen ökar.
 • Metanol från koldioxid och restströmmar kan ersätta fossila råvaror 27 juni, 2019
  Med hjälp av koldioxid och restströmmar ska företaget Perstorp undersöka möjligheten till produktion av metanol, som kan ersätta metanol som i dag produceras med hjälp av naturgas. Via Industriklivet medfinansierar Energimyndigheten en genomförbarhetsstudie.
 • Nu samskapar vi framtidens klimatsmarta energilösningar 25 juni, 2019
  På årets Almedalsvecka arrangerar Energimyndigheten tre seminarier med fokus på framtidens energilösningar. Den 1 juli kliver några av Sveriges energismartaste profiler upp på scenen i Länsstyrelsens trädgård för att samtala och debattera hur svenska innovationer kan visa vägen, hur vi samskapar framtidens förnybara elsystem och hur Gotland som energipilot kan bli en inspiration för resten […]