How does a geothermal heat pump work? Also called Ground Heating, Surface Heating

How a Geothermal Heat Pump Works

The function of the geothermal heat pump

Ground, sea and groundwater pumps work in principle in the same way as a geothermal heat pump. The difference is where the pumps get the heat from.

 • The geothermal heat pump has a hose with a circulating liquid that is buried in the ground. The loops are 0.9–1.5 meters deep and the distance between them should be more than 1.5 m. The best soil for geothermal heat is light or medium clay soil. Using arable land is not suitable as the hose can be easily damaged when the soil is plowed and worked.
 • The seawater heat pump retrieves heat from sea or sea water with the help of a hose that is laid on the lake bottom or in the bottom sludge. The hose is weighed down with the sinker so that it does not float up. A sign with "Anchoring prohibited" is often put up to reduce the risk of damage to the hose.
 • Groundwater heat pump retrieves heat from water from a groundwater well. The water is taken up, cooled and re-infiltrated into the ground through, for example, another well hole. This type of installation is now quite rare, as it involves an intervention in the groundwater.

This is how a geothermal heat pump works

 1. The geothermal heat pump collects heat from a loop that is buried in the ground.
 2. The loop must be at a frost-free depth.
 3. The geothermal heat pump produces both heat and hot water for the house's waterborne elements and for the shower, for example.

  How a Geothermal Heat Pump Works

  Wikipedia information about Ground Heat

  Markvärme Markvärme kan vara en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur varm jord i marknivå med hjälp av ett flytande medium som cirkulerar i ett rörsystem beläget strax under markens ytskikt, på ca 1–1,5 meters djup. Den uppvärmda vätskan passerar en värmeväxlare och med en värmepump koncentreras värmeenergin i en ackumulatortank eller används direkt för att värma tappvarmvatten eller byggnader. En nackdel med markvärme är att det sker en temperatursänkning i det område där värmeenergin utvinns vilket kan påverka markens klimatzon och senarelägga eventuell tjällossning vilket leder till ändrade villkor för växtlighet och markens beskaffenhet. Feldimensionering av systemet kan leda till permafrost.