Welcome to Värmepumpen.se

Here we present heating companies that offer service & installation of heat pumps.

We also have a Questions and Answers database about heat pumps. It is you as a visitor who asks the question and the question is answered by our heat pump experts.

To the right you see the 5 latest questions about heat pumps.

Dimensioning of your heat pump värmepumpen.se How to dimension correctly today when the second generation heat pump is to be purchased. I många fall har fastigheten bytt ägare några gånger sedan oljans tid. Paret som 2005 i samband med konverteringsbidraget slängde ut sin oljepanna och installerade värmepump har för länge sedan sålt huset och i vissa fall flyttat till äldreboendet. och precis som i övriga hus i kvarteret fylls huset med yngre familjer med barn. Varmvattenbehovet ökar och temperaturbehovet ökar. Man vill bygga till huset, och även bygga en spa och relaxavdelning i källaren i det tidigare hobbyrummet eller garaget. Att då gå på tidigare elförbrukning är bäddat för en strulig affär och missnöjd kund. Energibesiktning bifogas affärer idag men om man vid en dimensionering går på dessa siffror så slutar det oftast i rätten. Energibesiktningen går på befintlig förbrukning och är det en fastighet som tidvis varit obebodd under senaste året så är klart energiförbrukningen betydligt lägre. Det har varit flertal fall i rätten där fastighetsägaren fått rätt mot installatören som gått på energibesiktningens siffror då rätten ansett att de borde insett felaktigheterna. Lite märkligt resonemang och därmed är det solklart att energibesiktningen jobbar utifrån säljarens fokus, låga driftkostnader driver upp priset på kåken. En sann beräkning på ett 70tals hus är att räkna 65 w per kvm boyta och 50 w per kvm biyta. . Det tal man då får symboliserar effektbehovet den kallaste dagen per år. Med denna beräkning finns det marginal då energibehov inte är detsamma som resultatet på elräkningen utan energibehovet minskas med spillvärme och strålningsvärme från sol, människor, djur maskiner ohc matlagning ute temp skiftande över tid. Den siffror som erhålles där blir förbrukningen på elmätaren. Med en värmepump minskar denna siffra med 60-80%.. Givetvis ändras förutsättnngarna vid andra typer av hus. Klassiska s.k. skånelängor har många gånger ett energibehov på 85-90 w per kvm och i vissa extremfall ännu mer. Med lerstensväggar, båleträ och total avsaknad av isolering i både väggar ohc tak så sticker energibehovet och förbrukningen rejält. Oftast också med ej rejäl mängd ytterväggar, då skånelängor benämns som liggande skyskrapor. Som grädde på moset oftast b eläget ute på skånska slätten. Eva Rosqvist administrator for Heat Pump Technicians with or without limits.
Kategori Heat pump
ÉN luftvattenvärmepump kräver luftomsättning, därför skall man undvika trånga innergårdar eller ännu värre gömma maskinen under altandäck, i carportar mm . Även placering på ett tak, där pumpen står fritt kan göra att man får problem, så vid takplacering bör man se till att ha någon form av vindskydd bakom pumpen, Vid starka vindbyar blåser det helt enkelt för mycket för att värmepumpen skall kunna ta nytta av luften. Överlag bör man undvika placering på tak framförallt för framtida service reparationer. Min resa i den här världen med värmepumpar började 2003 i samband med att jag började arbeta på det idag sedan länge försvunna Schildts rör i Åstorp min chef var en av pionjärerna på värmepumpar under 70talet och blev en mycket värdefull mentor. Idag skriver vi 2020 i kalendern, 17 år har sprungit iväg. Och utvecklingen av värmepumpar har rusat iväg. Vi byter idag ut de pumpar som monterades 2003 och framåt. Men ser man krasst på det så spelar det ingen roll hur mycket mer ”lull lull” det kommer på värmepumpar, oavsett hur många värmesystem och shuntar som kan styras från pumpen, det är och förblir lågtemperatursystem max 50-55 grader, över dessa temperaturer så förkortas livslängden, oavsett fabrikat. 3 F som jag nämnde i en tidigare artikel måste vara uppfyllda Flöde flöde flöde. Därmed tänkter jag ta upp en historia om en fastighet där tidigare ägare bytat kompressor 2 gånger på en 10 år gammal ivt. Optima luftvatten Det var en stor och rejäl kåk, värmepumpen var på 17 kw. Den nya ägaren bestämde sig för a tt byta ut värmepumpen, då kostnaden för att reparera blev ganska rejäl. Värmesystemet i huset var också på gränsen till bristfälligt därför kompletterades huset med 3 fläktkonvektorer . Jag har letat frenetiskt efter bilden på värmepumpen där den står inbyggd bakom ett staket, på baksidan av garaget. Men har hittills inte lyckats hitta den. Placeringen som sådan gjorde också att tidigare fastighetsägaren och grannen var på väg att hamna i grannfejden. Nåväl en ny värmepump köptes och installerades och enligt överenskommelse blev placeringen invid garaget, men åt andra hållet för att inte störa grannen. När damen i huset kom hem så utbröt tredje världskriget mellan man och hustru. Hon ville på inga villkorsvis se pumpen från sitt köksfönster,. Mannen kom då med frågan om man kunde ställa den på högkant. Efter många långa turer så blev resutatet en tilläggsfaktura och 15 meter längre ledning enkel väg för att få maskinen på baksidan. Samt en friskrivningsklausul från lång rördragning och de eventuella problem som skulle uppstå, detta då det var omöjligt att gå upp en dimension i rör, eftersom man gjutit ner rören i golvet/väggen. Som tekniker förvånas man ibland över hur utseende prioriteras framför funktion och ekonomi. Värmesystemet är trots allt husets hjärta och värmepumpen är plånbokens välgörare. Eva Rosqvist administrator for Heat Pump Technicians with or without limits.
Kategori Heat pump

Cop and heat pumps speed control onoff.

Heat pumps are, as we all know, low temperature systems. By low temperature is meant a maximum of 50-55 degrees on supply on the coldest day of the year.

Cop and location

Today's heat pumps can perform a few more degrees at the expense of COP which is an abbreviation of Coefficient Of Performance, simply put, it can be described as efficiency, however, the word efficiency is actually banned, for efficiency can not be more than 1, but for the common man it is a word that most people understand the meaning of. What then determines the cop In, for example, air water, it is the air temperature, the air flow rate and the temperature from the heat pump to the heating system. Today's speed-controlled pumps are larger than ever, something that the lady of the house usually turns to when discussing a heat pump. But that's where we have our cop. When it gets colder outside, the energy in the air drops and to compensate for the energy loss in the air, the speed of the fan and even then of the compressor, which has a certain stroke volume, is increased. But as the speed increases, the flow of the refrigerant increases. And the effect is maintained further down in temperature.

To take an example.

Nibe 2120 with maximum power 12 kw gives at -18 as much as about 7 kw at 50 degrees supply temp. Fifteen years ago, the pumps were switched off at -7 / -10 depending on the brand in question. It was not considered profitable to operate below these temperatures. In today's pumps, the heat carrier pump is also speed-controlled and they usually control based on the so-called delta T, which means the difference between supply and return. Eva Rosqvist administrator for Heat Pump Technicians with or without limits.
Kategori Heat pump
Nej. Lagen säger att företaget ska ha ett F-gas certifikat och installatören ska ha ett personcertifikat, detta enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846. Dessa certifikat utfärdas av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB). Det finns dessutom en väsentlig risk att den utlovade energibesparingen helt eller delvis uteblir om värmepumpen inte är korrekt installerad. Eller så havererar helt enkelt pumpen. Med andra ord kan en billig värmepump bli en dyr affär.
Tillverkarna behöver inte tvunget ge någon indikation på värmepumpens effekt eller effektivitet utan kan sätta vilka modellbeteckningar de vill. Det är dock vanligt att siffran 9 eller 12 samt 25 eller 35 förs in i modellbeteckningen. Siffrorna 9 och 12 betyder generellt att värmepumpen har en nominell kyleffekt på 9 000 respektive 12 000 BTU/h (British Thermal Unit). Detta ger 2,64 respektive 3,52 kW. Siffrorna 25 respektive 35 ger en nominell kyleffekt på 2,5 respektive 3,5 kW. Var uppmärksam på att det här är effekten när man kyler med värmepumpen och att värmeeffekten alltid blir högre, detta på grund av att man kan ta tillvara på värmeförlusterna i kompressorn. Värmepumpens ”storlek” kan i ”grova drag” jämföras med dessa siffror. Vad tillverkarna menar med nominell effekt skiljer sig mellan tillverkarna. Vad man kör för varvtal på kompressorn och vad det är för temperatur ute påverkar värmepumpens effekt.
how does a geothermal heat pump work

Rock heat pump

Rock heat is solar energy that is stored deep in the ground, at the bottom of lakes or under your lawn. With a geothermal heat pump, your home is supplied with both heat

How does an air water heat pump work?

Air Water heat pump

With an air / water heat pump, you keep your home warm during the cold months of the year and cool during the summer. By converting the energy from the outdoor air.

How an Air / Air Heat Pump Works

Air heat pump

With an air / air heat pump, you can adapt your energy consumption to be as cost-effective and environmentally friendly as possible. By converting the energy from

How does an exhaust air heat pump work

Exhaust air heat pump

By installing an exhaust air heat pump, you can easily and efficiently supply your home with heating, hot water and ventilation. Create a perfect indoor climate

Installation of heat pump

Installation of heat pump

A correct installation ensures that you get as much as possible out of your heat pump, that you get maximum power. In addition, you avoid problems and unnecessary

Certified heat pump installer- värmepumpen.se

Certified heat pump installer

What does it take to be a Certified Heat Pump Installer?

How does Sjövärme Sjövärmepump work?

Marine heat pump

How does a seawater heat pump work? Get Price Inquiry & Free Quote Online. Save up to 50%, compare quotes from local seawater suppliers.

The geothermal heat pump has a hose with a circulating liquid

Geothermal heat pump

How does a geothermal heat pump work? Also called Ground Heating or Surface Heating has a hose with a circulating liquid that is buried in the ground.

Heat the pool with a heat pump - this is how a pool heat pump works

Pool heat pump

How does a pool heat pump work? Get Price Inquiry & Free Quote Online. Save up to 50%, compare quotes from local pool heating suppliers.

Spare parts for heat pumps heat pump see

Spare parts heat pump

Spare parts for heat pumps. Are you looking for a spare part for a special brand? Then maybe you will find what you are looking for in the heat pump suppliers we list

ivt heat pumps

List heat pump companies

List of companies offering heat pumps.

Manufacturers & suppliers made by Värmepumpar värmepumpen.se

Manufactured heat pumps

There are many manufacturers of heat pumps and various brands. Here you can find the established suppliers of heat pumps.

Which solar cells are best

Which solar cells are best?

Which solar cells are best? In this article, we give you information & advice on how to think when investing in a photovoltaic system.

The function of the solar heat pump

What is a solar heat pump?

How does a solar heat pump work? We explain with text image and video.

Wikipedia information about Heat pump

Heat pump A heat pump is a technical device that transfers heat from a cold to a hot place. For this to be possible, energy in some form must be supplied, according to the second main theorem of thermodynamics. The apparent efficiency (heat factor) in a heat pump can reach up to 500 percent. The technology in a heat pump is basically the same as in a cooling system. The main difference between these two is the area of ​​use; heat pumps are used for heating, while cooling systems are used for cooling.