Hvordan fungerer solenergi? Vi forklarer med tekstbillede og video.

Hvordan fungerer solceller og solenergi? Vi forklarer med tekstbillede og video.

Gennem solceller og solpaneler kan du drage fordel af solens energi og omdanne den til elektricitet og varme. Det betyder, at du ikke kun bidrager til miljøet, men også bliver mindre afhængig af udsving i elpriserne.

Hvad er solenergi?

Solenergi kaldes den energi, der ekstraheres fra solens stråler, og både solproduceret varme og elektricitet tælles som solenergi. Elektricitet fra solen er opdelt i solenergi og solenergi. Den elektricitet, du producerer selv med solceller kaldes solenergi, mens den elektricitet, du køber via et elselskab, kaldes solenergi.

I modsætning til olie, kul og naturgas er solen en vedvarende energikilde, hvilket betyder, at den ikke løber tør.

Hvordan fungerer solenergi?

Du kan enten bruge solceller til selv at producere elektricitet, eller du kan underskrive en elektricitetskontrakt for solenergi. Solenergien kommer derefter fra en solpark, hvor solens stråler fanges og omdannes til elektricitet. Du kan læse mere om, hvordan det fungerer, hvordan man underskriver en aftale med solenergi, og hvordan man skaffer solceller på vores sider om solceller og solenergi.

En solfanger fanger også solens stråler, men i stedet for at konvertere dem til elektricitet omdannes den til varme. Solvarme bruges blandt andet til opvarmning af varmt vand eller opvarmning af en pool.

Fordele ved solenergi

  • Solens energi er en vedvarende energikilde, der ikke løber tør i overskuelig fremtid.
  • Solenergi producerer ikke emissioner, der påvirker miljøet under varme- og elproduktion.

Ulemper ved solenergi

  • På trods af at solenergiens elektricitet og varmeproduktion ikke producerer emissioner, påvirkes miljøet indirekte af f.eks. Produktion, transport og mulig vedligeholdelse.

Fordele ved solceller og solceller

Hvis du producerer din egen elektricitet med solceller, er der endnu flere fordele.

  • Du har mere kontrol over elprisen, da du er mindre afhængig af udsvingene i elprisen.
  • Du kan tjene penge ved at sælge din overskydende elektricitet til elselskabet.
  • Hvis du vedligeholder omformeren, er solpaneler næsten vedligeholdelsesfrie.
  • Når du installerer solceller, kan du ansøge om statsstøtte eller ROT-fradrag.

På vores side om solceller kan du læse flere fordele og ulemper ved solceller og solceller.

Hvordan påvirker solenergi miljøet?

Da solen er en vedvarende energikilde, betyder det, at den i modsætning til olie, kul og naturgas ikke løber tør. Under alle omstændigheder vil det ikke ende i de næste 4 milliarder år.

Når solceller producerer elektricitet, udsender de, ligesom vind og vandkraft, ikke kuldioxid. Produktionen af ​​solceller er dog ret energiintensiv, og de produceres ofte steder som Tyskland og Kina, lande hvor en stor del af energien kommer fra kulkraft. Men på trods af dette er værdierne relativt lave sammenlignet med fossile brændstoffer. De er dog højere sammenlignet med vind og vandkraft, som er mere etablerede vedvarende energikilder

interesse undersøgelse

Indsend interesseanmodningen, når du er interesseret i et tilbud på solceller, eller hvis du ønsker service til dit solcellesystem.

Få mere information via e-mail eller telefon

Ikke bindende

Ledig

Tjenesten er gratis, og du forpligter dig ikke til noget.

Sådan fungerer solceller og solenergi

Wikipedia-oplysninger om solvarme

Solvarme Solvarme er et samlet navn for den teknologi, der omdanner solens strålende energi til varme. I daglig tale refererer dette til hele solvarmesystemet, der tager sig af og lagrer varmeenergi. Dette sker normalt med solpaneler som energisamlere. Denne teknologi bør ikke forveksles med solcelle-teknologi til elproduktion.