Reservdelar till värmepumpar - Värmepumpen

Reservdel till specifikt märke?

Letar du efter en reservdel till ett speciellt märke? Då kanske du hittar det du söker hos de angivna leverantörerna nedan:

Reservdelar till Fujitsu

Reservdelar till Fujitsu värmepump

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservdelar till Fujitsu via Energipojkarna AB

Reservdelar till Fujitsu via Polarpumpen

Reservdelar till Mitsubishi

Reservdelar till Mitsubishi värmepump

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservdelar till Mitsubishi via Energipojkarna AB

Reservdelar till Mitsubishi via Polarpumpen

Reservdelar till Toshiba

Reservdelar till Toshiba värmepump

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservdelar till Toshiba via Energipojkarna AB

Reservdelar till Toshiba via Polarpumpen

Reservedele til LG

Reservedele til LG varmepumpe

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservedele til LG via LG Electronics

Reservedele til CTC

Reservedele til CTC varmepumpe

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservedele til CTC via JS Energi Service AB

Reservedele til BOSCH

Reservedele til BOSCH varmepumpe

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservedele til BOSCH via JS Energi Service AB

Reservedele til NIBE

Reservedele til NIBE varmepumpe

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservedele til NIBE via JS Energi Service AB

Reservedele til IVT

Reservedele til IVT varmepumpe

Husk at købe reservedele med garanti.

Reservedele til IVT via JS Energi Service AB

Almindelige reservedele, der anmodes om, og en forklaring på, hvordan de fungerer.

Hvad er en kontraventil?

Wikipedia-oplysninger om kontraventiler

Kontraventil En kontraventil frigiver kun gas eller væske i et rørsystem i en retning. Dens symbol i pneumatik er vist på billedet.
I sin enkleste form består den enten af ​​en gummimembran placeret over et hul eller et tragtformet rørstykke med en kugle i. Hvis strømmen i røret forsøger at gå i den forkerte retning, presser den membranen mod hullet, så den stopper. I kugletypen skubbes bolden ned i tragten og forsegles. En sådan ventil skal placeres lodret (med den opadgående strømningsretning) for at fungere sikkert.
Ventilen på billedet (hvis du vælger ikke at fortolke den skematisk) er en ventil af typen med kugle og tragt, men i dette tilfælde udstyret med en fjeder. Fjederen skubber bolden ind i tragten. Ventilen kan således placeres i enhver retning. For at ventilen kan åbnes, skal trykket på den anden side af ventilen være større end summen af ​​væske / gastrykket og fjederkraften.
En kegleventil er en type kontraventil, der er baseret på princippet om kegleventilen. Imidlertid er keglen ikke manøvrerbar via en spindel, der er tilgængelig udefra, men den er helt indbygget i ventilhuset. Keglen er fjederbelastet og lukker dermed strømmen. Ventilen åbnes kun ved strømningstrykket på keglen, der overstiger fjederens lukkekraft.

Denne film handler om kontraventiler

Husk at købe reservedele med garanti.

Der er forskellige typer, og de kan se anderledes ud, men de fungerer på samme måde.

Hvad er et display / panel?

Wikipedia-oplysninger om skærm

Skærm En skærm, også kaldet en computerskærm, tv-skærm eller skærm, er en outputenhed, der viser analog, elektronisk oprettet tekst, billede eller video. Skærme fås i flere forskellige typer, der kan vise billeder med forskellige resultater, genereret af for eksempel videobåndoptagere, computere, videospil eller tv-udsendelser. Almindelige billedformater er 16:10, 4: 3 og 16: 9.
Mindre skærme i bærbare enheder såsom mobiltelefoner eller personsøgere kaldes også 'displays' på svensk.

Husk at købe reservedele med garanti.

Dansk - Indstilling af driftstilstand - Thermia varmepumper

Hvad er en kondensator?

Wikipedia-oplysninger om kondensator

Kondensator En kondensator er en passiv elektronisk komponent (sammen med modstande, memistorer og induktorer). Det har evnen til at gemme elektrisk opladning. Kondensatoren er kendetegnet ved sin kapacitans C, som måles i enheden farad. To plader med området A og den indbyrdes afstand d har kapacitansen

C

ϵ

r

ϵ

0

EN
d

epsilon _cdot }}
om

EN

d

2

}
,där

ϵ

0

}
är permittiviteten i vakuum,

ϵ

r

}
är relativa permittiviteten för materialet mellan plattorna (

ϵ

r


1

approx 1}
för luft). Materialet mellan plattorna kallas för dielektrikum. Materialet som används som dielektrikum definierar vanligen kondensatortypens namn som exempelvis: keramisk, plast, papper eller aluminiumoxid (denna typ kallas dock elektrolytkondensator). Det dielektriska materialet påverkar starkt en kondensators egenskaper och prestanda.Elektricitetsmängden, det vill säga den laddningsmängd Q som kan lagras i kondensatorn, är proportionell mot den pålagda spänningen U över kondensatorn enligt sambandet

Spørgsmål
=
C
U

Ingen strøm flyder mellem pladerne. Mellemrummet er ofte fyldt med et isolerende materiale med høj permeabilitet til at øge kapacitansen.Der er også kondensatorer med variabel kapacitans, roterende kondensatorer og trimkondensatorer. En drejekondensator bruges til frekvensvælgeren på en radio, og når du drejer på stationens indstillingsknap, ændrer du kapacitansen på drejekondensatoren. En tuningkondensator justeres derimod i forbindelse med tuning af en elektronisk enhed, og dens indstilling ændres normalt ikke derefter (den er ikke tilgængelig udefra på enheden). Farad, F, er den afledte SI-enhed til kapacitans. Almindelige kondensatorer har typisk en kapacitans i størrelsesordenen pF, nF eller µF.
Energien G lagret i en kondensator med konstant kapacitans C afgives

G
=

U

0

Spørgsmål
d
U
=

U

0

C
U
d
U
=

1
2

C

U

2

.

}QdU=int _}CUdU=}CU^.}

Husk at købe reservedele med garanti.

Kondensatorer 1 - Introduktion

Hvad er et printkort til varmepumpe?

Wikipedia-oplysninger om mønsterkort

Printkort Et printkort (undertiden "trykt kredsløb" i ældre litteratur) er en plade af et isolerende (eller isoleret) materiale med et mønster af elektriske ledere. Den engelske forkortelse PCB (printkort) vises også i litteraturen. Udtrykket printkort betyder et printkort med monterede elektroniske komponenter, men i mange tilfælde bruges udtrykket printkort forkert synonymt med printkort.
Mønsterkort kan kun have elektrisk ledende mønstre på den ene side (ensidet kort), to sider (dobbeltsidet kort) eller i mere end to lag (flerlags kort). Kort med op til 30 lag fremstilles, mens mere almindelige varianter typisk har 1, 2, 4 eller flere lag. Computerprodukter og mobiltelefonmarkedet driver udviklingen fremad. Et kredsløb kan være overflademonteret eller hulmonteret eller en blanding. Komponenter kan monteres på den ene side eller begge dele. Lim bruges undertiden til at fastgøre visse komponenter inden lodning.
Mønsterkort er tidligere lavet af bakelit, men i dag bruges laminater af glasfiberepoxy oftest. Fenolplastik / papir bruges mest til forbrugerprodukter og glasfiberepoxy mest til professionel elektronik, men også i mobiltelefoner, computerprodukter osv. Det førende mønster er næsten altid lavet af kobber. Til specielle formål anvendes printkort af andre materialer, såsom teflon (høje frekvenser eller høje temperaturer), polyimid (fleksible kort) eller aluminium, kobber, messing (høj varmeledningsevne). Sidstnævnte er printkort i meget tyndt basismateriale, som derefter limes på metalplader. Sådant materiale bruges til overflademonteret elektronik med høj effektudvikling, såsom LED'er med høj effekt, spændingsomformere og motorstyring.
Nogle printkort fremstilles specifikt som et separat slutprodukt til brug som et breakoutkort for let at kunne forbinde visse chips til grovere forbindelser under udvikling og testoperationer.
Den aktuelle standardtykkelse på printkort er 1,6 mm. Flerlagskort med op til mere end 20 lag er tykkere, for eksempel 3 mm, det er muligt at bygge flerlagskort i de ønskede tykkelser afhængigt af den valgte lagstruktur. De fleste kort er hårde, såkaldte stive, men der er også fleksible printkort. En kombination af fleksibelt materiale sammen med stive materialer kaldes flex-rigid.

Husk at købe reservedele med garanti.

Udskiftning af printkort på Panasonic Flagship

Hvad er en transformer?

Wikipedia-oplysninger om transformer

Transformer En transformer er en elektroteknisk komponent, der gennem elektromagnetisk induktion konverterer elektrisk energi mellem forskellige strøm- og spændingsniveauer. Transformeren blev opfundet i 1879 af William Stanley. Det er en af ​​hovedkomponenterne i et elkraftsystem, da det involverer en relativt stor økonomisk investering, men også fordi en transformatoropdeling kan have betydelige økonomiske konsekvenser.

Husk at købe reservedele med garanti.

Fysik 2 Transformeren og overførsel af elektrisk energi

Hvad er højtryksafbryder?

Wikipedia-oplysninger om Pressostat

Trykafbryder Trykafbryder er en elektrisk kontakt, der styres af lufttryk. Disse kan sidde i blandt andet vaskemaskiner. En trykafbryder er udstyret med en form for membran, som kan påvirkes af lufttryk. Når luft kommer ind i trykafbryderen, skubber lufttrykket membranen op, hvilket bryder kredsløbet, som igen kan starte en anden.
I en vaskemaskine (som har en trykafbryder) kan trykafbryderen have flere funktioner. Det kan forklares som følger: Når der ikke er noget tryk i trykafbryderen, kan trykafbryderen have funktionen af ​​at fylde vand i maskinen. Når trykket i trykkontakten bliver tilstrækkeligt til at skubbe membranen op, så den bryder kredsløbet, stopper maskinen fyldningen med vand. På samme tid som vandindtaget stopper, kan varmeelementerne i maskinen begynde at varme op.
Trykafbrydere angiver, om trykket er ved den indstillede værdi (i henhold til den ønskede trykværdi), for høj eller for lav, høj nok eller for lav.

Husk at købe reservedele med garanti.

Højtryksafbryder

Trykafbryder, der giver en alarm, hvis kondenseringstrykket er for højt. Højtryksafbryder er placeret på den varme side, dvs. mod varmesystemet.

 

 

Tørringsfilter

Kredsløb til poolvarmepumpe

Fire-vejs ventil

interesse undersøgelse

Indsend en interesseforespørgsel, når du er interesseret i et varmepumpetilbud, eller hvis du ønsker service til din varmepumpe.

Reservedele Söderhamn MEAB Engrossalg af reservedel

Wikipedia-oplysninger om reservedel

Reservedele En reservedel er et produkt, der bruges til at reparere et andet produkt. Disse blev mere almindelige efter industrialisering, efter at masseproduktion af varer førte til fremstilling af udskiftelige dele.