Hur fungerar en luftridå? - Värmepumpen

Hvordan fungerer et luftgardin?

I sin enkleste anvendelse er et luftgardin en kontinuerlig bred luftstrøm, der cirkulerer over en dør i et konditioneret rum. Det reducerer indtrængning af insekter og ubehandlet luft i et konditioneret rum ved at tvinge en luftstrøm over hele indgangen. Luftstrømningslaget bevæger sig i en hastighed og vinkel, så al luft, der forsøger at trænge ind i gardinet, fanges op. Luftgardineffektivitet for at forhindre infiltration gennem et indløb varierer normalt fra 60 til 80%.

Air Movement and Control Association (AMCA) definerer et luftgardin som: ”En retningsbestemt luftstrøm, der bevæger sig over hele åbningens højde og bredde, hvilket reducerer infiltration eller overførsel af luft fra den ene side af åbningen til den anden og / eller hæmmer flyvende insekter, støv eller snavs fra at passere igennem ”.

Brugere af luftgardiner

Luftdörrar används ofta där dörrar måste hållas öppna för driftsändamål, till exempel vid lastningsdockor och fordonsingångar. De kan användas för att hjälpa till att hålla flygande insekter ute genom att skapa kraftfull turbulens eller för att hålla utomhusluften, vilket minskar infiltrationen genom öppningen. Kalla drag kan undvikas genom att blanda in varm luft uppvärmd av luftdörren. Uppvärmda luftdörrar används vanligtvis när extra värme behövs för ett utrymme och för att minska vindkylfaktorn inuti öppningen, i kallare klimat.

Ytterligare tillämpningar inkluderar kundinfarter, flygplanshangar, lastdörrar, restaurangdörrar eller fraktmottagningsdörrar. Icke uppvärmda luftgardiner används ofta i samband med kylförvaring och kylrum.

Luftdörrar kan utrustas med eller utan värmare för att värma luften. Fläkten måste vara tillräckligt kraftfull för att generera en luftstråle som kan nå golvet. Det finns några studier i den vetenskapliga litteraturen som presenterar analysmetoder för att förutsäga tätningseffektiviteten som erhålls med en luftgardin.

Effektivitet

Luftflödet genom en dörr beror på vindkrafter, temperaturskillnader (konvektion) och tryckskillnader. Luftdörrar fungerar bäst när tryckskillnaden mellan byggnadens insida och utsida är så nära neutral som möjligt. Negativa tryck, extrema temperaturskillnader, hissar i närheten eller extrem luftfuktighet kan minska luftdörrarnas effektivitet.

Den mest effektive luftdør til at indeholde konditioneret luft inde i en bygning med en åben dør vil have en høj overfladehastighed ved åbningen, genereret af top-down-flow og luftgenopretning gennem et recirkulerende luftmængde og kanal tilbage til kildeventilatorerne. Denne konfiguration er mulig for nybyggeri, men vanskelig at implementere i eksisterende bygninger. Luftdøren er mest effektiv med lav ekstern vindhastighed; ved højere vindhastigheder øges hastigheden af ​​luftblanding, og den ydre luftdel af den samlede overfladestrøm stiger. Under ideelle forhold med nul vind er effektiviteten af ​​luftdøren maksimal, men på blæsende steder kan luftdøre ikke skabe en perfekt tætning, men bruges ofte til at reducere mængden af ​​infiltration fra en åbning.

Under industrielle forhold er høje hastigheder acceptable. Til kommercielle applikationer såsom butiksindgange dikterer brugerkomfort lave hastigheder, hvilket reducerer effektiviteten ved at adskille udeluften fra den indre luft.

Hvordan fungerer et luftgardin?