Hvordan fungerer en luftvandsvarmepumpe? Henter varme fra udeluften

Hvordan fungerer en luftvandsvarmepumpe?

Luft / vand varmepumpens funktion

En luft Vandvarmepumpe kan under gode forhold mere end halvere elforbruget til opvarmning og varmt vand. Det henter varme fra udeluften og giver både varme og varmt vand, men kan kun bruges i huse, der har vandbåren opvarmning.

En luft-til-vand-varmepumpe opsamler varmen fra udeluften og overfører den til et vandbårent varmesystem. Det bør ikke forveksles med en luft-til-luft-varmepumpe, der også tager varme fra udeluften, men spreder den via en ventilator i huset. En luftkildevarmepumpe kan ikke opvarme vandet til vandhaner og brusere (varmt vand til boliger).

En luftvandsvarmepumpe kan mere end halvere elforbruget til opvarmning og varmt vand i et elektrisk opvarmet hus, men det afhænger af hvor i landet du bor og temperaturen på vandet, der går til elementerne eller til gulvvarmen. Luftvandsvarmepumper er derfor bedst egnet i det sydlige og centrale Sverige.

Når det er rigtig koldt, er der ingen varme at samle op

Afhængigt af hvor stort behovet for varme og varmt vand er, kan varmepumpen klare at levere varme, når det er -15 ° C udenfor uden behov for yderligere elektricitet, såkaldt spidsvarme. Når det er virkelig koldt udenfor, kan det være nødvendigt at slukke for varmepumpen, fordi udeluften derefter indeholder for lidt energi, medmindre producenten har en anden anbefaling, se driftsvejledningen.

Vælg den korrekte effekt på varmepumpen ved hjælp af installationsprogrammet

Det er vigtigt at vælge en varmepumpe med den rigtige strøm, få hjælp fra installatøren. Hvor meget strøm på varmepumpen, du skal vælge, afhænger blandt andet af, hvor i landet du bor og af husets strømbehov. Effektbehovet er det antal kilowatt, der skal leveres for at du f.eks. Kan få + 20 ° C indendørs ved den laveste udetemperatur.

Varmefaktoren viser ofte effektiviteten under visse forhold

Når man sammenligner forskellige varmepumper, skal man ikke bare se på varmefaktoren, som viser varmepumpens effektivitet og er et mål for, hvor effektiv varmepumpen er. Ofte viser denne figur kun opvarmningsfaktoren under bestemte forhold, en bestemt udetemperatur og en bestemt temperatur på vandet til radiatorerne. Varmefaktoren varierer i løbet af året, blandt andet afhængigt af hvor varmt eller koldt det er udenfor, og om varmepumpen skal levere både varme og varmt vand eller kun varmt vand. Find derfor ud af, at den opvarmningsfaktor, du sammenligner, gælder for hele året og for hele systemet.

On / off eller hastighedskontrol

Det finns två olika sätt att styra en värmepump, antingen slår den på och av, eller så är den varvtalsstyrd. Har du en värmepump med en på/av-reglering betyder det att antingen går värmepumpen på full effekt eller så är den avstängd, det finns inga mellanlägen. Med en varvtalsstyrd värmepump anpassas effekten successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten växlar. När behovet minskar så sjunker varvtalet och därmed effekten dessa värmepumpar är normalt effektivare. Tillverkare använder ofta den engelska beteckningen on/off för på/av-reglering och värmepumpar med varvtalsstyrning kallas ibland för “inverter”.

Ljudeffektnivån varierar mellan olika modeller

Ljudet från fläkten som sitter i utomhusdelen i en luft-vattenvärmepump kan upplevas som störande för omgivningen. Det är stora skillnader mellan hur mycket olika modeller av värmepumpar bullrar. Undvik att placera utomhusdelen nära sovrum, uteplatsen eller nära tomtgränsen, mot grannarna. En skillnad i ljudeffektnivå på 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel utan även ljudets karaktär som har betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ett tips är att gå och lyssna på ett antal värmepumpar som redan är installerade innan du bestämmer dig. År 2015 kommer det att vara krav på maximal bullernivån på 70 dB(A) utomhus, för värmepumpar mellan 6 och 12 kW, och bullernivån kommer även att visas på energimärkningen. Fråga redan i dag om hur mycket värmepumpen låter.

Tal med naboerne og kommunen

Du er velkommen til at diskutere med dine nærmeste naboer og blive enige om, hvor varmepumpen skal placeres. Hvis naboerne føler, at støj er forstyrrende, kan du i værste fald blive tvunget til at slukke for varmepumpen, hvis støjniveauet overstiger de nuværende grænseværdier ved plotgrænsen. Et tip er, at du kontakter miljøkontoret i din kommune, inden du får en varmepumpe og finder ud af, hvad der gælder for luft-til-vand varmepumper, hvor du bor.

Kølemidler skal muligvis kontrolleres

Alle testede varmepumper bruger fluorerede kølemidler såkaldte F-gasser. De nedbryder ikke ozonlaget, men kan påvirke drivhuseffekten. Varmepumper, der indeholder tre kg drivhusgasser eller mere, og som ikke er hermetisk lukkede, skal kontrolleres en gang om året, så de ikke lækker drivhusgasser. Der er dog undtagelser for varmepumper, der er hermetisk lukkede, og som indeholder mindre end seks kg drivhusgasser. Der skal være en etiket på varmepumpen, der viser, om den er hermetisk lukket.

Afrimning af den udendørs del må ikke danne en isgade eller skade husets fundament

Varmepumper, der trækker energi fra udeluften, skal afrimes regelmæssigt, hvis den er koldere end + 7 ° C, og ved højere udetemperaturer kondenserer vandet i udeluften. Der vil være store mængder vand i løbet af et år, 2.000 liter vand eller mere. Sørg for at omdirigere eller samle afrimningsvandet, så der ikke dannes isgade ved hoveddøren, eller så fundamentet på huset eller vegetationen i haven beskadiges.

Sammenlign tilbud fra flere installatører

Inden du beslutter dig, skal du modtage tilbud fra flere installatører, hvor det skal være klart, hvad der er inkluderet i prisen og betingelserne for levering, drift og vedligeholdelse. Det er godt, hvis du selv har mulighed for at læse varmepumpens energiforbrug og driftstid. Tilbuddet skal også omfatte idriftsættelse og justering af det nye varmesystem. Installatøren skal også give dig en beregning af, hvor meget energibesparelser der vil være i dit hus sammenlignet med før installationen. Husk også at sammenligne garantier og andre vilkår.

Prøv at reducere behovet for varme og varmt vand

Før du får en varmepumpe, er det godt, hvis du kan reducere behovet for varme og varmt vand, så du kan vælge en mindre varmepumpe med lavere effekt, det er ofte billigere og varmesystemet, hvis temperaturen i elementerne (radiatorer) eller gulvvarme kan sænkes. Yderligere isolering eller skift til energieffektive vinduer er eksempler på tiltag, der reducerer behovet for opvarmning.

For at reducere behovet for varmt vand er det klogt at gennemgå dine brusevaner og få mere effektive bruserdyser. En tommelfingerregel er, at varmepumpen skal dække ca. 90 procent af husets årlige behov for opvarmning og varmt vand. Installatøren siger undertiden, at varmepumpen er dimensioneret til at opfylde 60-70 procent af det maksimale effektbehov, hvilket er det samme.

Kommende krav til energimærkning og miljøvenligt design

Luftvandsvarmepumper får energimærkning, hvilket gør det lettere for forbrugerne at vælge et energieffektivt produkt, der ikke laver så meget støj. Systemer såsom en varmepumpe med et solpanel vil også være energimærket. Disse ekstra effektive systemer drager fordel af det nye energimærke. Kravene til energieffektivitet træder i kraft i 2015 og skærpes to år senere.

De nye lovkrav gælder for alle kedler og varmepumper til vandbårne varmesystemer, op til 400 kW. De mindst effektive varmepumper med de højeste driftsomkostninger, støjniveauer og miljøpåvirkning sælges således ikke længere.

Luft / vand

Vi installerer og servicerer luft / vand varmepumper af forskellige mærker. Kontakt os, så hjælper vi med dimensionering, forslag til placering osv. Vi foretager gerne en besparelsesberegning for dig.

    Hvordan fungerer en luftvandsvarmepumpe?