Komfortkyla för kontor, hotell, skoler, sjukhus m.m. - Värmepumpen

Komfortkøling til kontorer, hoteller, skoler, hospitaler osv.

Komfortkøling - aktiv og passiv køling

Vi tilbyder komplette tjenester og løsninger inden for ventilation, luftbehandling, kold og energi til industrier, kontorer, offentlige rum og boliger.

Hvad er komfortafkøling?

Energi til komfortafkøling er den mængde energi, der bruges til at sænke bygningens indetemperatur for menneskelig komfort. Dette gælder ikke for kølerum og lignende. Komfortkøling er inkluderet i bygningens energiforbrug.

I en bygning kan der opstå et kølebehov på grund af for eksempel solstråling om sommeren og varme fra mennesker og forskellige apparater i bygningen. For at minimere behovet for komfortafkøling skal man blandt andet tage højde for den overskydende varme, der kan opstå ved design, f.eks. fra solstråling eller fra udstyr i bygningen såsom belysning og apparater. Dette kan gøres ved hjælp af både konstruktions- og installationstekniske foranstaltninger. For at reducere behovet for komfortafkøling, f.eks. vinduernes størrelse og placering, og om der er mulighed for solbeskyttelse, er af stor betydning. Effektiv belysning og udstyr reducerer også intern varmetilsætning.

I bygninger, der har en elektrisk kølemaskine og har en installeret elektrisk strøm til opvarmning og varmt brugsvand, der er mindre end 10 W / m2, skal den elektriske energi til kølemaskinen ganges med 1.875 ud over multiplikation med det primære energinet for elektricitet.

Køleenergi, der opnås direkte fra miljøet uden kølemaskine fra havvand, udeluft eller lignende (såkaldt fri køling) er ikke inkluderet i kravet til primærenergi.

interesse undersøgelse

Indsend din interesseanmodning, når du er interesseret i et tilbud på Comfort Cooling, eller hvis du ønsker service til dit kølesystem.

Få mere information via e-mail eller telefon

Ikke bindende

Ledig

Tjenesten er gratis, og du forpligter dig ikke til noget.

Purmo Aquilo gulvkonvektor

Wikipedia-oplysninger om køleanlæg

Kylanläggning En kylanläggning är en anläggning som används för kylning, det vill säga att åstadkomma eller upprätthålla en temperatur, i en lokal eller ett ämne, som är lägre än omgivningens. Bland användningsområdena finns kyl- och frysförvaring av livsmedel och luftkonditionering, så kallad komfortkyla. Ofta används i kylanläggningen en kompressorkylmaskin, vilken förenklat består av förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil samt ett köldmedium och fungerar enligt samma princip som en värmepump. Ett alternativ är absorptionskylmaskinen, vilken drivs av värme till skillnad från kompressorkylmaskinen som vanligtvis använder el. En kylanläggning kan också fungera genom att enbart använda uteluft som är svalare än luften i det utrymmet som skall kylas. Anläggningar som enbart arbetar med uteluft kallas också för att använda frikyla. Även för vattenburna kylsystem finns möjligheten att utnyttja frikyla. Här måste någon form av värmeväxlare mot uteluften installeras. Begreppet frikyla används också för att beskriva kyla som hämtas ur vattendrag, etc.En kylanläggning kan också använda frikyla med olika andelar uteluft. Genom att komplettera en kylanläggning med en växlare och ett styrsystem kan kylsystemet använda frikyla mot uteluft med olika andelar. Genom inställning i styrsystemet får man olika andelar av frikyla. Frikyla användes idag i alla kylsystem för dataanläggningar och kontrollrum typ SOS centraler eller andra bevakningscentraler. Generellt använder alla liknande anläggningar i Sverige och utomlands frikyla idag på grund av den goda driftsekonomin. Denna typ av kylanläggning använder generellt inte fjärrkyla. Många datacentraler och övervakningscentraler är byggda med egen möjlighet för vattenförsörjning, värme- och kyla samt luftförsörjning. Data, tele och övervakning (SOS etc). Kraven ställs i EU-normer, som redan uppfyllts i svenska normer. Storleken på kylanläggning varierar från småskaliga kylskåp till storskaliga fjärrkylsystem.