Hvordan fungerer en udsugningsvarmepumpe? Genbrug luften i dit hjem

Hvordan fungerer en udsugnings varmepumpe

Udsugning varmepumpefunktion

I huse, der har mekanisk ventilation og vandbåren opvarmning, gulvvarme eller radiatorer, kan man udsugningsluftvarmepumpe installeret. Mekanisk ventilation betyder, at luften ventileres kontinuerligt ved hjælp af ventilatorer.

Hastighedsstyrede kompressorer er nye til fraluftvarmepumper. I test har de vist sig at være effektive, og de sparer mest i større huse, der har højere energibehov.

Varmepumper med hastighedsregulering tilpasser sig automatisk husets nuværende strømbehov. For eksempel skal huset opvarmes mere på kolde dage, hvilket igen øger strømbehovet. I varmere perioder, når der ikke er brug for så meget varme, går kompressoren ned i omdrejninger. Dette øger varmepumpens effektivitet.

Udnytter varmen i den indendørs luft

Kun i huse med et vandbårent varmesystem og mekanisk udsugningsluft fungerer fraluftvarmepumper. Varmepumpen genvinder varmen fra den indendørs luft, inden den forlader hjemmet, og pumpen kan også opvarme varmt vand. Det er næsten den samme temperatur som indendørsluften hele året rundt, + 20 grader, hvilket er til fordel for varmepumpen.

Sammenlign med et hus, der svarer til dit eget

De samme fraluftvarmepumper er blevet testet i huse i to forskellige størrelser.

Et mindre hus på 120 kvadratmeter med et energibehov på 16.200 kilowattimer om året til opvarmning og varmt vand. Ventilationen har en luftstrøm på 150 kubikmeter i timen.

Det andet hus er et større hus på 180 kvadratmeter med et energibehov på 22.500 kilowatt timer om året til opvarmning og varmt vand. I dette hus har ventilationen en luftstrøm på 230 kubikmeter i timen.

Begge huse med gulvvarme og huse med radiatorer (elementer) er blevet testet. Sammenlign kun tallene for det hus, der bedst matcher husets distributionssystem og energibehov. Besparelserne vist nedenfor vil være lidt mindre, hvis du allerede har en varmepumpe, som det er tid til at udskifte.

Sammenlign energibesparelser og årlig opvarmningsfaktor

Energibesparelserne, både i procent og i kilowattimer, og varmepumpens effektivitet i et år blev beregnet i testen. Det kaldes den årlige varmefaktor og forkortes SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Figuren er højere jo mere effektiv varmepumpen er. Når man sammenligner forskellige udsugningsvarmepumper, skal man se på den årlige varmefaktor, da dette viser, hvor effektiv varmepumpen beregnes for et helt år. Den årlige varmefaktor er en mere nøjagtig måling er varmefaktoren, der forkortes COP (Coefficient of Performance), da COP kun måles under specifikke forhold.

Mindre hus med lave energibehov

En udsugningsvarmepumpe med hastighedsstyret kompressor kan i et hus med gulvvarme på 120 kvadratmeter spare mellem 60 - 65% af energibehovet til varmt vand og varme. Dette giver en besparelse på 9.700 til 10.600 kilowattimer om året. Varmepumpens årlige varmefaktor er 2,5 til 3,0.

I huse med gulvvarme giver fraluftvarmepumperne Nibe F750 og ETK 5000 begge 65% besparelse.

Besparelsen vil være mellem 55 - 62%, hvis huset har radiatorer, og den årlige opvarmningsfaktor er mellem 2,2 og 2,6. Den udsugningspumpe, der sparer mest, er Nibe F750, som giver en besparelse på 62%, efterfulgt af ComfortZone CE50 ECO, der sparer 60%. Dette sparer 8.900 til 10.000 kilowattimer.

Hvis varmepumpen har en årlig værdifaktor på 3,0, betyder det, at pumpen leverer tre kilowattimer varme for hver kilowattime strøm, der forbruges af varmepumpens drift.

I et mindre hus med gulvvarme og lave energibehov sparer udsugningsluftvarmepumperne maksimalt 10.600 kilowattimer om året.

Større huse med højt energibehov

En udsugningsluftvarmepumpe med hastighedsstyret kompressor kan i et nybygget hus på 180 kvadratmeter give en besparelse på mellem 58 - 64% af energibehovet til varmt vand og varme.

I et hus med gulvvarme giver ETK 5000 en besparelse på 64% efterfulgt af Nibe F750, der giver 57% og ComfortZone, der giver 55%. Den årlige varmefaktor er mellem 2,4 og 2,8.

Fraluftvarmepumpen kan spare mellem 55 - 58% i et hus med radiatorer. Også her sparer ETK 5000 mest med 58%, Nibe F750 giver næsten lige så meget med 57% og ComfortZone giver en besparelse på 55%. Om året giver det en besparelse på mellem 12.400 og 14.400 kilowatt timer. Den årlige varmefaktor er mellem 2,2 og 2,4.

Højere effekt til større huse

De udsugningsvarmepumper, der blev installeret i huse fra 1980'erne og fremefter, har en effekt på to kilowatt, mens moderne udsugningsvarmepumper har fem eller seks kilowatt. Det skyldes den højere effekt, at moderne varmepumper kan dække det større energibehov i et større hus.

Store forskelle i tab for at producere varmt vand

Fraluftvarmepumperne opvarmer også varmt vand, og der er store forskelle i varmetab mellem de forskellige pumper. Den pumpe, der klarede sig bedst i denne test, er Nibe F750, som giver et tab på 480 kilowattimer. ComfortZone CE50 ECO med sine 1.454 kilowattimer om året giver et tab, der er tre gange højere.

Det er den elektriske energi, der forbruges, når vandet skal holdes varmt, når det ikke er i brug, dette kaldes undertiden tomgangstab.

Varmefaktor for vandvarmerens effektivitet

Hvor effektivt varmepumpen producerer varmt vand, når huset ikke behøver at blive opvarmet, måles i testen som en separat varmefaktor. Det højeste resultat opnås af Nibe F750 med 2,5, mens ComfortZone CE50 ECO har en varmefaktor på 1,3. Hvor store varmetab pumpen har påvirker varmefaktoren og varmepumpens effektivitet. Nibe F750 varmepumpe, der havde det laveste varmetab, havde også den højeste varmefaktor for varmt vand.

Temperatur og volumen bestemmer, hvor meget vand du får

Jo større vandvarmerens volumen og jo varmere vand varmepumpen producerer, jo mere vand kan du komme ud. Temperaturen måles med fabrikantens fabriksindstillinger og uden yderligere strøm. Pumperne producerer mellem 104 og 140 liter 40 grader varmt vand om dagen. Nibe F750 skiller sig imidlertid ud, da den producerer så meget som 208 liter om dagen.

Mere effektiv ved lavere hastigheder på kompressoren

Varmefaktoren for udsugningsvarmepumpen ved minimum og maksimal kompressoreffekt og pumpens effekt i kilowatt er vist i tabellen.

Det er vist i testen, at varmepumperne bliver mere effektive, når kompressoren går ned i omdrejninger. Dette bliver især tydeligt i huse, der har gulvvarme. I huse, der bruger radiatorer, er forskellen dog ikke så mærkbar.

Effekt og varmefaktor under visse forhold

Varmepumpens varmefaktor til opvarmning til en bestemt temperatur på det vand, der er til radiatorerne eller til gulvvarmen, og pumpens effekt i kilowatt er vist i tabellen. Produktionen af ​​varmt vand er ikke inkluderet i denne figur, men de gælder kun for opvarmning af huset, når temperaturen til radiatorerne er 55 grader eller 35 grader for gulvvarmen.

Ingen hørbar forskel i støj

Varmepumpens lydeffektniveau i decibel er det, der kaldes støj og skal måles efter en international standard. Lydeffektniveauet viser, hvor meget udsugningsvarmepumpen lyder med maksimal kompressoreffekt. Det viser dog kun, hvor meget varmepumpen lyder og inkluderer ikke ventilatorerne i ventilationssystemet, hvilket også medfører noget støj. Stormstøj kan opstå i huset, hvis udsugningsvarmepumpen ikke er installeret korrekt. De tre testede pumper har et lydeffektniveau på mellem 52 og 54 decibel. Denne forskel høres ikke for mennesker.

Vigtigt for lyden at installere korrekt

En stigning på 10 decibel opfattes af det menneskelige øre som en fordobling af lyden. Lydeffektniveauet er vigtigt at overveje, hvis udsugningsluftvarmepumpen skal placeres tæt på f.eks. En stue eller et soveværelse. Hvis installationen ikke udføres korrekt, kan vibrationsstøj fra varmepumpen til radiatorsystemet og fra gulvet eller fundamentet spredes.

Anses let at bruge

Frånluftsvärmepumpens bruksanvisning, display och knappanel har även granskats i testet och visas där som användarvänlighet. Några av värmepumparnas bruksanvisning saknar sökordsregister i alfabetisk ordning med de bedöms samtliga att vara enkla att använda.

Påminner när det är dags att byta eller rengöra filter

Det är viktigt att filtren rengörs eller byts två till tre gånger per år för att frånluftsvärmepumpen ska vara så effektiv som möjligt. De värmepumpar som testats har alla larm som påminner om när det är dags. I testet har det dock inte kontrollerats om larmet fungerar.

    Hvordan fungerer en udsugnings varmepumpe