Certificeret varmepumpeinstallatør Hvad betyder det?

Certificeret varmepumpeinstallatør

Certificeret installatør

Vi lærer dig, hvordan du finder virksomheder med certificerede varmepumpeinstallatører. Oplysningerne kommer direkte fra certificeringsorganerne, og de er ansvarlige for at sikre, at de er korrekte. Kontakt certificeringsorganerne, hvis noget er galt.

 

Baggrund

INCERT har i en årrække certificeret varmepumpeinstallatører i samarbejde med Mid Sweden University i Härnösand og ifølge EU-projektet EUCERT. Denne certificering erstattes af certificering i henhold til fornyelsesdirektivet og Landsstyrelsens BFS 2015: 4 CIN 2.

I henhold til direktivet om vedvarende energi 2009/28 / EF skal hvert EU-land have et certificeringssystem for installatører af vedvarende energi. Formålet med direktivet er at øge brugen af ​​vedvarende energi. Det svenske energibureau er blevet bestilt af regeringen til at markedsføre denne certificering til slutforbrugere, installatører, producenter og andre aktører på markedet. Virksomheder med certificerede installatører kan søges via National Board of Housing, Building and Planning's hjemmeside og gennem det svenske energibureauets energi- og klimarådgiver. Allerede i dag kan du finde virksomheder med certificerede installatører på www.incertonline.sehvor der kan ansøges om certificerede virksomheder og virksomheder med certificerede personer, og at gyldigheden af ​​udstedte certifikater kan kontrolleres i realtid.

Her finder du en liste over alle virksomheder, der har certificerede personer.

På nuværende tidspunkt er der intet certificeringsorgan, der er akkrediteret til at udstede certifikater i henhold til BFS 2015: 4 CIN 2. INCERT har i nogen tid arbejdet sammen med det svenske energibureau og Polytechnic i Härnösand for at opbygge en certificeringsordning, der vil blive godkendt. Indtil akkreditering er tildelt udsteder INCERT midlertidige certifikater som en del af testcertificeringen, der skal udføres inden akkreditering.

Omfang og tilladelser

Certificeringen refererer til arbejde på mindre anlæg, dvs. systemer med en nominel effekt til opvarmning af en bygning på maksimalt 20 kW.

Certifikater kan udstedes for en eller flere af fire tilladelser

 • BP: kedler og ovne til biomasse
 • SC: solcellesystem
 • SV: solvarmesystem
 • VP: varmepumper og geotermisk varme

Bemærk, at denne certificering er valgfri og tillader ikke drift af et f-gaskølemiddelkredsløb. En sådan tilladelse kræver stadig et certifikat i overensstemmelse med kølemediumforordningen. For mere information, se https://www.incert.se/teknikomraden/kyl-och-varmepump-anlaggningar-dar-koldmediet-ar-cfc-hcfc-eller-hfc/.

Krav

Kravene til opnåelse af et certifikat i henhold til Landsstyrelsens BFS 2015: 4 CIN 2:

 • Kursus godkendt af det svenske energibureau - i øjeblikket givet af Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand.
 • Bestået skriftlig prøve
 • Bestået praktisk prøve
 • Generel teknisk viden - relevant teknisk uddannelse, alternativt et certifikat om, at ansøgeren har erhvervet tilsvarende viden gennem mindst fem års professionel aktivitet på området
 • Erfaring med praktisk arbejde - certifikat for mindst tre års fuldtidsarbejde i den sidste femårsperiode for sådanne faciliteter, der er omfattet af den ønskede kvalifikation
 • Egnethed til opgaven - certifikat for egnethed hos en person med et tæt samarbejde med ansøgeren i den seneste professionelle treårsperiode

Kursus og eksamen

Undersøgelsescentret for denne certificering er Heta Utbildningar Härnösand. For mere information om kommende kursus- og eksamensmuligheder og tilmelding, se Heta Utbildnings hjemmeside: http://www.hetautbildningar.se/utbildningar/uppdragsutbildning.4.308db64f13cc88f3389aad.html

Download årligt certifikat CIN 2 som pdf (uden udfyldelige felter) Download årligt certifikat CIN 2 som pdf (med udfyldelige felter)

interesse undersøgelse

Indsend en interesseforespørgsel, når du er interesseret i et varmepumpetilbud, eller hvis du ønsker service til din varmepumpe.

Hot Education VVS-ingeniør 2018

Uddannelsesbyen Härnösand

Härnösand har en lang tradition for uddannelser inden for energiteknologi fra gymnasium til universitetsniveau. Kommunen Härnösand er den ansvarlige uddannelsesudbyder for Heta Utbildningar YH, der startede i 2006 som kvalificeret erhvervsuddannelse / KY, men i 2009 blev en polytechnic / YH.

Heta Utbildningar gennemfører træning for virksomheder - eksamenskurser til certificering i F-gas / AC - eksamenskurser til certificering inden for bioenergi, solenergi, solvarme og varmepumper

Synonymer til certificeret

 • give certifikat, kvalitetsmærket, certificere kvalitet, godkendt, verificeret, autoriseret

Wikipedia information om certificering

Certification Certification er en standardiseret test til udstedelse af et certifikat eller certifikat, der kan indeholde en licens, eksamensbevis eller professionelt ID. Certificeringen kan udføres af et organ, en juridisk eller fysisk person, der skriftligt erklærer, at indholdet af et dokument svarer til virkeligheden.Certificering kan udføres for personlig viden eller færdigheder eller for produkter, organisationer eller institutioner.