Hvordan fungerer en geotermisk varmepumpe? Varmeenergi fra grundfjeldet

hvordan fungerer en geotermisk varmepumpe

Stenvarmepumpens funktion

En geotermisk varmepumpe producerer både varme og varmt vand fra hanen. Det passer i huse, der har et vandbåret varmesystem med radiatorer eller gulvvarme.

Dimensionering af varmepumpen er vigtig

Du skal kende husets maksimale effektbehov for at vide, hvilken størrelse varmepumpe du har brug for, da den er dimensioneret til at dække behovet for både varme og varmt vand. Varmepumpen skal kunne dække 70 - 80% af husets maksimale effektbehov, så den er normalt dimensioneret til at opfylde 95% af det årlige energibehov. Ud over at have den rigtige dimension på stenvarmepumpen, er det også meget vigtigt, at borehullet har den rigtige dimension og dybde. Dette er for at få et så effektivt system som muligt med hensyn til driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Ansæt en certificeret installatør og modtag tilbud

Installatøren er den, der skal tilpasse varmepumpen efter husets energibehov, og de har beregningsprogrammer til at hjælpe dem. Det er også installatøren, der skal foretage en besparelsesberegning for boligen og angive, hvilke investeringer der kræves for at opnå de lovede besparelser. For at beregningen skal være så sandfærdig som muligt, skal boligejeren give så sandfærdige oplysninger som muligt om energiforbruget i husstanden.

Spar energi

En geotermisk varmepumpe har en energibesparelse på 50 - 80%. Der er flere faktorer, der påvirker, hvor meget du kan spare. Hvad der kan påvirke er for eksempel, hvor huset ligger, hvor mange mennesker der bor i huset, hvor meget varmt vand der forbruges, i hvilken tilstand huset er, og hvis du har radiatorer eller gulvvarme. At have den rigtige dimension på borehullet og jordvarmepumpen er også afgørende for at få det mest effektive system.

Sammenlign den årlige varmefaktor (SCOP)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) viser bjergvarmepumpens årlige varmefaktor. Det vil sige pumpens effektivitet i et helt år. Den årlige varmefaktor for en varmepumpe er mellem 3 og næsten op til 5, så for hver kilowatt time el (kWh), som varmepumpen bruger, kan du få mellem 3 til næsten 5 kilowatt timer varme.

Forveks ikke den årlige opvarmningsfaktor (SCOP) med opvarmningsfaktoren COP (Koefficient for ydeevne), da dette kun viser effektiviteten under visse forhold, for eksempel en bestemt temperatur på vandet til radiatorerne eller gulvvarmen.

Støj

Hvis en del af kælderen skal bruges som et hjem, skal du placere pumpen, så lyden fra dens ventilator ikke forstyrrer.

Tag mindst tre tilbud

Du skal være meget forsigtig, når du vælger en sælgerinstallatør og boremaskine. Vælg ikke det første bedste, men tag tilbud fra flere virksomheder for at sammenligne mellem. Fra tilbuddet skal det være klart, hvad der er inkluderet i prisen, og hvad du skal købe for at anlægget skal fungere. Idriftsættelse og justering af varmesystemet skal medtages i tilbuddet. En besparelsesberegning skal også medtages i tilbuddet. Derudover skal betingelserne for levering, service, drift, betaling og garanti også angives.

Kontakt din kommune på forhånd

Inden du beslutter dig for at installere en geotermisk varmepumpe, skal du kontakte miljøkontoret eller tilsvarende i din kommune for at få oplysninger om, hvilke tilladelser der kræves. Energi- og klimarådgiveren i din kommune kan give dig upartisk og gratis rådgivning.

Kommende krav til miljøvenligt design og energimærkning

På EU-niveau arbejdes der med at udvikle krav til miljøvenligt design og obligatorisk energimærkning af geotermiske varmepumper. Med økodesign vil det være muligt at stille krav til blandt andet lydniveau og energieffektivitet. Forslaget lige nu er at vise en energiklasse på skalaen A ++ til G til opvarmning og en energiklasse på skalaen A til G for varmt vand. Kun varmepumper, der opfylder disse krav, sælges, når disse krav træder i kraft, hvilket sandsynligvis vil være i 2015–2016. De nye krav gør det også lettere for forbrugerne at vælge en varmepumpe.

Stenvarme

Vi installerer og servicerer geotermiske varmepumper fra forskellige mærker. Kontakt os, så hjælper vi med dimensionering og besparelsesberegning.

    Hvordan fungerer en geotermisk varmepumpe?

    Wikipedia-oplysninger om Rock Heat

    Bergvärme Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader. Lågvärdig energi, i form av kall vätska, hämtas från grundvattnet i berggrunden. En bergvärmepump höjer temperaturen till en nivå lämplig för byggnadens vattenburna uppvärmningsystem. För detta utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi även tillförs byggnaden. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen, man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och förs vidare till en kompressor där gasen komprimeras, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir genom kondensation flytande igen. Köldbäraren kyls ned av det avsvalnade köldmediet och förs därefter ner i berget för att återigen bli uppvärmt.