Vilka är reglerna för köldmedium på 10 kg eller mer? | värmepumpen.se

Det finns regler gällande bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering om du har ett köldmedium på 10 kg eller mer, detta enligt förordningen som trädde i kraft i januari 2018

Comment on this FAQ