Vilka är reglerna för köldmedium på 10 kg eller mer? | värmepumpen.se

Vilka är reglerna för köldmedium på 10 kg eller mer?

Det finns regler gällande bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering om du har ett köldmedium på 10 kg eller mer, detta enligt förordningen som trädde i kraft i januari 2018

Comment on this FAQ