Vilka är reglerna för köldmedium på 10 kg eller mer? | värmepumpen.se