Vad menas med det aktiva borrdjupet? | värmepumpen.se

Där berget börjar och nedåt är det aktiva borrdjupet. Vanligtvis kan du utvinna 1 kW för var 20:e meter du borrar.