Måste man ansöka om tillstånd för att installera bergvärme? | värmepumpen.se

Det är olagligt att utföra en installation utan tillstånd och man kan även bli åtalsanmäld. Det tillkommer även en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift och även avgifter för handläggningen, på 3 000 kr utfärdat av miljöförvaltningen.