Måste man ansöka om tillstånd för att installera bergvärme? | värmepumpen.se

Måste man ansöka om tillstånd för att installera bergvärme?

Det är olagligt att utföra en installation utan tillstånd och man kan även bli åtalsanmäld. Det tillkommer även en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift och även avgifter för handläggningen, på 3 000 kr utfärdat av miljöförvaltningen.