Kan värmen ta slut om grannarna borrar bergvärme? | värmepumpen.se

Nej, då bergvärmen tar sin värme från lagrad solenergi och den är förnyelsebar. För att förhindra för stora temperatursänkningar i marken bör det dock vara minst 20 meter mellan grannars borrhål.