HUR MYCKET STRÖM DRAR EN LUFTVÄRMEPUMP? | värmepumpen.se

Även här varierar det beroende på modell men du kan räkna med att de genererar mer effekt än de förbrukar som princip.