HUR LÅNGT AVSTÅND KAN MAN HA MELLAN INOM- OCH UTOMHUSDEL? | värmepumpen.se

Avståndet varierar mellan de olika modellerna och du bör kontakta din installatör för ytterligare rådgivning, men det är sällan något problem men tio meter eller mer.