Hur länge håller en värmepump? | värmepumpen.se

Folksam Rapport värmepumpar 2015

Tyvärr är det svårt att få fram bra statistik på den frågan. PDF Blanketten ovan från Folksam ger ingen rättvis bild eftersom dom anger hur många som är sönder men inte hur många som tillverkats.